Nghi Lộc: Giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 5.903,592 tỷ đồng
 
Nghi Lộc: Giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 5.903,592 tỷ đồng (09/07/2018 05:11 PM)

 

6 tháng đầu năm 2018, mặc dù điều kiện kinh tế xã hội tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư hạn chế,...tuy nhiên, dưới sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng và sự giám sát của HĐND huyện, UBND huyện đã thực hiện nhiều giải pháp, chỉ đạo điều hành nên nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra, với một số kết quả nổi bật.

Giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm (theo giá SS 2010) đạt 5.903,592 tỷ đồng (đạt 44,4% KH năm), tăng 13,54% so với cùng kỳ năm 2017.Trong đó:GTSX ngành Nông - Lâm -Thủy sản đạt 984,923 tỷ đồng (đạt 63,01% KH), tăng 5,48% so với cùng kỳ năm 2017; GTSX ngành CN-XD đạt 3.913,042 tỷ đồng (đạt 39,63% KH), tăng 17,41% so với cùng kỳ năm 2017; GTSX ngành Thương mại - Dịch vụ đạt 1.005,627 tỷ đồng (đạt 54,12% KH), tăng 7,78% so với cùng kỳ năm 2017. Tốc độ tăng trưởng kinh tế so với cùng kỳ năm 2017 đạt 11,18 %.

Chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo quyết liệt và linh hoạt trong điều hành sản xuất, chấp hành nghiêm về thời vụ; làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, gắn với việc thực hiện các cơ chế hỗ trợ sản xuất nên vụ Đông Xuân 2017 - 2018 được mùa toàn diện. Tổng sản lượng lương thực đạt 60.454,5 tấn bằng 67,7% KH năm 2018, cao hơn cùng kỳ năm 2017 là 3.365,7 tấn. Diện tích Lúa 7.836 ha/7.624 ha KH, đạt 102,7% KH; năng suất đạt 65,5 tạ/ha (tăng hơn vụ Xuân năm 2017 là 4,1tạ/ha); sản lượng đạt 51.325,8 tấn (đạt 106,75% KH), tăng 2.599,4 tấn so với cùng kỳ 2017. Tiếp tục xây dựng 9 mô hình “cánh đồng mẫu lớn” với diện tích 266 ha bằng giống lúa thuần, lúa lai chất lượng gạo ngon. Diện tích Ngô vụ Xuân gieo trồng 2.383 ha/KH 2015 ha, đạt 118,2% (trong đó ngô thuần 1.428 ha, ngô xen 957 ha, quy thuần 1.863 ha), năng suất đạt 49 tạ/ha, sản lượng đạt 9.128,7 tấn, tăng 167,7 tấn so với vụ Xuân năm 2017; Tiếp tục duy trì diện tích ngô làm thức ăn phục vụ chăn nuôi và mở rộng sản xuất ngô nếp hàng hóa chất lượng cao.Diện tích Lạc 2.599 ha/KH 2.700 ha, (đạt 96,2% KH, giảm so với cùng kỳ 2017 do một phần diện tích đất thấp khó tiêu úng được chuyển sang sản xuất ngô); năng suất lạc đạt 27,3 tạ/ha, tăng 0,8 tạ/ha so với vụ Xuân 2017; sản lượng 7.095,2 tấn. Tiếp tục xây dựng 6 mô hình “cánh đồng mẫu lớn” tại các xã Nghi Khánh, Nghi Trung, Nghi Trường, Nghi Xuân, Nghi Phong và xã Phúc Thọ bằng giống lạc L14 nguyên chủng.

Nhiều xã đã chủ động phát triển rau màu vụ Xuân cho hiệu quả kinh tế đạt khá như: Nghi Long, Nghi Xá, Nghi Thạch, Nghi Trung, Nghi Thuận,... với diện tích trồng rau các loại đạt trên 500 ha. Xây dựng mô hình trồng hoa, rau sạch trên nhà giàn, nhà lưới tại xã Nghi Long, Nghi Lâm, Nghi Trung bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.Trong 6 tháng đầu năm, tổng đàn trâu, bò, gia cầm được duy trì, với đàn trâu: 10.261con, đạt 98,6%/KH, đàn bò: 27.830 con, đạt 86,9%/KH, đàn lợn: 38.200 con, đạt 87,8%/KH, đàn gia cầm: 1.345.120 con, đạt 90,3%/KH. Công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi được thực hiện tốt, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Một số mô hình trang trại, nhất là chăn nuôi gia cầm tiếp tục mang lại hiệu quả kinh tế cao.

 

Mô hình dưa lê tại xã Nghi Long

 

Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng, chủ động triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng, do đó trên địa bàn không có cháy rừng lớn xảy ra. Tiếp tục thực thiện Đề án xã hội hóa phát triển cây xanh, triển khai tốt Lễ phát động Tết trồng cây đầu năm 2018 và công tác trồng rừng vụ Xuân, trồng mới hơn 8.000 cây bóng mát, cây phân tán; khai thác hơn 300 tấn nhựa thông.

Hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản từng bước tiếp tục có những chuyển biến tích cực, sản lượng đánh bắt và nuôi trồng tăng, giá tiêu thụ ổn định và cao hơn so với năm 2017. Tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản 4.286 tấn đạt 50,7%, trong đó sản lượng đánh bắt đạt 2.997 tấn; diện tích nuôi trồng thuỷ sản 1.313,8 ha, đạt 90,5% KH, trong đó nuôi mặn lợ đạt 79 ha.

Trong điều kiện khó khăn về nguồn lực nhưng phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực. Ban chỉ đạo huyện đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tại các xã Nghi Phong, Nghi Xá, Nghi Đồng, Nghi Vạn,... Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã tích cực làm việc với các nhà máy sản xuất xi măng, hợp đồng vay gần 4.700 tấn xi măng phục vụ xây dựng NTM, đến nay đã cung ứng 3.755 tấn xi măng; xây dựng mới thêm 33,8km đường bê tông, 12,27km đường nhựa, cấp phối 48,7km đường nội đồng, tu sửa 14,4 km kênh mương bê tông, xây dựng, nâng cấp 42 phòng học, nâng cấp 12 nhà văn hóa xóm; có 5 xã hoàn thành thêm 1-2 tiêu chí/xã, xã Nghi Phong cơ bản hoàn thành 18/18 tiêu chí, dự kiến trình Tỉnh thẩm định giữa quý III/2018.

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn 6 tháng đầu năm có bước phát triển khá, một số nhà máy đã đi vào hoạt động từ những năm trước phát huy tốt công suất như Tôn Hoa sen, xi măng Sông Lam, Masan… Một số sản phẩm chủ yếu tiếp tục tăng khá so với cùng kỳ năm 2017 như:  tôn lợp 3.080 tấn, tăng 26%, đá trắng xuất khẩu 372.250 tấn (tăng 23,36%), xi măng 300 nghìn tấn; linh kiện điện tử 75 triệu sản phẩm (tăng 13,64%), sản phẩm nhựa 8.070 tấn (tăng 21,08%), điện thương phẩm tăng 10,25%... Các làng nghề truyền thống trên địa bàn hoạt động ổn định.

Các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn được đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt đã tổ chức lễ động thổ Khu công nghiệp Hermajai giai đoạn 1. Một số dự án công nghiệp trên địa bàn được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư và ký kết thỏa thuận đầu tư: Khu liên hợp sản xuất gạch ngói Trung Đô tại xã Nghi Văn, Nhà máy Dệt may tại xã Nghi Lâm ... 

Tiếp tục huy động nội lực và các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, lồng ghép xây dựng các công trình nông thôn mới. Tổng giá trị đầu tư xây dựng 6 tháng ước đạt 230 tỷ đồng, trong đó giá trị đầu tư xây dựng tập trung ước thực hiện 130 tỷ đồng (với trên 124 công trình, hạng mục công trình chuyển tiếp, công trình khởi công mới do huyện và các xã, thị trấn, các đơn vị làm chủ đầu tư).

Hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng các công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐH226 nối từ Quốc lộ 1A đi xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc nối xã Đại Sơn, huyện Đô Lương; Sữa chữa, nâng cấp tuyến đê sông Cấm thuộc địa phận các xã Nghi Long, Nghi Thuận và Nghi Phương, huyện Nghi Lộc; Tuyến đường nối từ QL 1A (cầu Cấm) đi Nghi Phương, Nghi Hưng, Nghi Đồng nối TL534; Giao thông vào khu vực rừng sản xuất xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc; Sửa chữa khẩn cấp Cầu xóm 21 xã Nghi Kiều; Sửa chữa đảm bảo giao thông trên địa bàn huyện, đoạn qua Nghi Trường - Nghi Xá,…

Triển khai khởi công các công trình: Đường QL48E đoạn Quán Hành - Chợ Sơn; Xây dựng tuyến kênh tiêu úng phía nam doanh trại Đ1-E26 tại xã Nghi Thịnh, Nghi Thạch; các công trình khắc phục hạn hạn, lũ lụt trên địa bàn.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang Nghi Xá phục vụ GPMB khu kinh tế Đông Nam Nghệ An; Sửa chữa nâng cấp tuyến đê tả sông Cấm xã Nghi Tiến, Nghi Yên, huyện Nghi Lộc; Sữa chữa nâng cấp hệ thống kênh tưới cấp III và các hồ đập trên địa bàn huyện; Xây dựng nghĩa trang tại xã Nghi Thiết; Xây dựng nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Duy Trinh; Khu lưu niệm chí sỹ Đặng Thái Thân, Trạm y tế Nghi Diên, các công trình trường học, các công trình xây dựng NTM,…

Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư triển khai các dự án: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường GTNT nối từ đường ĐT.535 đến đường ven sông Lam đoạn qua xóm Xuân Giang, xã Nghi Xuân; Nâng cấp hệ thống thủy lợi ngăn mặn, chống hạn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc; Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư các hộ dân sống gần Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Nghi Yên; Đường giao thông trục chính dọc trung tâm thị trấn Quán Hành.

Các ngành dịch vụ như vận tải, dịch vụ logistics, bưu chính, viễn thông, tín dụng duy trì ổn định. Trong dịp tết Nguyên đán giá cả thị trường tăng nhẹ, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá do nguồn hàng được cung ứng dồi dào, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trong 6 tháng đạt 980 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017).

Hệ thống chợ nông thôn cơ bản đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa trên địa bàn. Các tổ chức tín dụng, ngân hàng tiếp tục hoạt động khá hiệu quả tạo nhiều thuận lợi cho khách hàng tiếp cận với các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh, xuất khẩu lao động và an sinh xã hội. Tổng dư nợ của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt trên 1.980 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm có thêm 276 hộ đăng ký kinh doanh cá thể, trong đó cấp mới 231 trường hợp, nâng tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn huyện 5.281 hộ.

Hoạt động du lịch trên địa bàn tiếp có nhiều chuyển biến tích cực. Các điểm du lịch: Bãi Lữ, Bãi Hiền thu hút thêm lượng lớn khách du lịch. Tổng doanh thu ngành du lịch 6 tháng đầu năm đạt 4,8 tỷ đồng, thu hút và tạo việc làm cho trên 320 lao động.

Hoàn thành hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của Điều chỉnh quy hoạch huyện Nghi Lộc và đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 07/6/2018.         

Công tác cấp đổi GCN QSD đất và cấp GCN QSD đất lần đầu (tồn đọng) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và tiếp tục đạt được những kết quả tích cực: Trong 6 tháng đầu năm cấp đổi được 735 GCN đất ở, đạt 57,8% KH năm, lũy kế đến hết tháng 6/2018, cấp đổi được 36.222 GCN đất ở. Chỉ đạo các xã hoàn thiện và nộp về huyện 573 hồ sơ cấp GCN QSD đất lần đầu (tồn đọng) và 1300 hồ sơ cấp đổi GCN QSD đất nông nghiệp; ước 6 tháng cấp đất lần đầu (tồn đọng) 588 GCN, đạt 53,4% KH năm; cấp đổi GCN QSD đất nông nghiệp 810 GCN, đạt trên 85% KH. Xử lý kịp thời hồ sơ đất đai nộp qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, với 8.064 trường hợp, tăng hơn so với cùng kỳ 2.092 trường hợp

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác BT GPMB các dự án trọng điểm trên địa. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành BT GPMB dự án Đường nối Vinh - Cửa Lò; hoàn thành chi trả tiền đền bù phần diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được do bị ảnh hưởng bởi khu xử lý rác thải tại xã Nghi Yên; hoàn thành chi trả tiền Bồi thường dự án Khu công nghiệp Hemeraj (đợt 1,2) số tiền trên 252 tỷ đồng, đảm bảo tiến độ khởi công dự án; hoàn thành bồi thường đất nông nghiệp dự án Đường gom cầu vượt QL1A đoạn qua xã Nghi Trung,... Tiếp tục giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB các dự án Đường Quốc lộ 48 E đoạn Quán Hành - Chợ Sơn, Tổng kho xăng dầu ĐKC Nghi Thiết, các dự án hạ tầng quy hoạch đấu giá đất ở và các dự án khác triển khai trên địa bàn.

Thường xuyên chấn chỉnh công tác vệ sinh môi trường, Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Kiểm tra, chỉ đạo xử lý các tồn tại trong khai thác mỏ đá, đất. Tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản chưa cấp phép trên địa bàn.

Tập trung phân khai, giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH ngay từ đầu năm; ban hành các cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển KTXH, cơ chế giao và chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018. Tiếp tục hướng dẫn thành lập hợp tác xã trên địa bàn các xã, trong 6 tháng thành lập thêm 2 hợp tác xã theo Luật HTX 2012 (tại Nghi Xá và Nghi Thạch). Thực hiện quyết liệt công tác đấu giá QSD đất góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn, trong 6 tháng đã tổ chức đấu giá thành công 231/278 lô đất tại 14 xã, thị trấn, với tổng số tiền SDĐ trúng đấu giá  đạt  63,9 tỷ đồng.

Thu ngân sách 6 tháng đạt 150,679 tỷ đồng, trừ thu chuyển nguồn 40,079 tỷ đồng, thu đóng góp XDHT 0,689 tỷ đồng, thu bồi thường GPMB 0,160 tỷ đồng, thu hồi khoản  chi năm trước 0,357 tỷ đồng, thu ngân sách còn lại đạt 109,392 tỷ đồng bằng 53 % dự toán, giảm 20,1% so với cùng kỳ năm 2017. Một số khoản thu đạt khá như: thu tiền sử dụng đất 57,706 tỷ đồng, đạt 68,8 % dự toán, thu phí, lệ phí 3,025 .tỷ đồng (đạt 79,6 % dự toán); thu tiền thuê đất 1,702 tỷ đồng (đạt 68,1% dự toán).

Chi ngân sách 6 tháng thực hiện 377,647 tỷ đồng, đạt 57,3% dự toán, trong đó chi thường xuyên 269,963 tỷ đồng, đạt 55,5% dự toán, chi đầu tư xây dựng cơ bản 13,479 tỷ đồng, đạt 55,17 % dự toán, chi chương trình mục tiêu và bổ sung ngân sách cấp dưới 94,1 tỷ đồng. Chi xây dựng cơ bản chủ yếu bố trí thanh toán trả nợ, hỗ trợ cơ chế xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng nhà văn hóa xóm, nâng cấp sửa chữa hệ thống truyền thanh cơ sở, trường học,... Các khoản chi thường xuyên đều đáp ứng kịp thời, đảm bảo theo dự toán được duyệt. Ưu tiên kịp thời cho trợ cấp hộ nghèo, quà đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán… và các nhiệm vụ chính trị khác trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm thẩm định quyết toán vốn đầu tư ngân sách huyện  được 44 công trình với tổng vốn đầu tư được quyết toán: 82,715 tỷ đồng/tổng vốn đầu tư hoàn thành chủ đầu tư đề nghị quyết toán:  86,809 tỷ đồng, qua công tác thẩm tra quyết toán tiết kiệm được  4,094  tỷ đồng (tỷ lệ giảm 4,7%).

 

Chân Lộc

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

NGHI LỘC HỖ TRỢ PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.