Tuổi trẻ Nghi Lộc: làm đường băng cản lửa tại xã Nghi Kiều.
 
Tuổi trẻ Nghi Lộc: làm đường băng cản lửa tại xã Nghi Kiều. (12/04/2018 09:09 AM)


 

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống cháy rừng năm 2018. Dưới sự chỉ đạo của BTV Huyện đoàn, trong 2 ngày 07/04 – 08/04/2018, Chi đoàn BQL Rừng phòng hộ đã ra quân thực hiện làm đường băng cản lửa tại xã Nghi Kiều.

 

Đợt ra quân này, Chi đoàn đã huy động hơn 30 ĐVTN cùng với các dụng cụ cần thiết để thực hiện phát quang làm mới hơn 05  km đường băng cản lửa với chiều rộng 08 m; thu gom, xử lý thực bì tại các vùng có khả năng xảy ra cháy rừng cao.

 

Trong thời gian tới Ban thường vụ Huyện đoàn tiếp tục  chỉ đạo Đoàn các xã có rừng tăng cường công tác phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Huyện để thực hiện chung nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2018.

 

Hoạt động xây dựng đường băng cản lửa thể hiện vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên  trong việc phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn sự lây lan, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra. Thông qua hoạt động, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong phòng cháy, chữa cháy rừng, từ đó tích cực bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng.

 

Trung Dũng

Huyện Đoàn

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

NGHI LỘC NỖ LỰC XÂY DỰNG HAI CHUẨN QUỐC GIA Ở XÃ VÙNG GIÁO NGHI DIÊN

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.