Báo cáo số liệu công tác phòng, chống Dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nghi Lộc (Tính đến 11h30 phút ngày 23-2-2021)
 
Báo cáo số liệu công tác phòng, chống Dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nghi Lộc (Tính đến 11h30 phút ngày 23-2-2021) (23/02/2021 03:38 PM)

Báo cáo số liệu công tác phòng, chống Dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Nghi Lộc

Tính đến 11h30 phút ngày 23-2-2021

TT

Nội dung

Tổng số hiện tại

Số tiếp nhận/tăng mới

Số kết thúc cách ly/ có kết quả trong ngày

Số lượng

Ghi Chú/ Số trường hợp chuyển hình thức cách ly

(Vào)

(Ra)

Nam

Nữ

≥ 60 tuổi

Mắc bệnh mạn tính

I

Tổng số trường hợp đang cách ly, theo dõi

431

0

147

267

164

8

0

0

= Mục (1)+(2)+(3)+(4)

1

Số đang cách ly tại gia đình và cộng đồng

431

0

147

267

164

8

0

0

1.1

Trở về từ các Quốc gia có dịch 

0

0

0

 

 

 

 

 

1.2

Trở về từ vùng dịch trên cả nước

431

0

147

267

164

8

0

0

1.3

Các Trường hợp tiếp xúc vs người về từ vùng dịch

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4

Liên quan đến bệnh viện Bạch Mai

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5

Liên quan đến Đà Nẵng

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Liên quan đến Quãng Ngãi

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Liên quan đến Quãng Nam

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8

Liên quan đến Hải Dương

55

0

2

2

0

0

0

0

1.9

Liên quan đến Quảng Ninh

74

0

0

0

0

0

0

0

1.1

Khác

302

0

145

84

63

0

0

0

2

Số đang cách ly tập trung tại tuyến huyện

0

0

0

0

0

0

0

0


2.1

Trở về từ các Quốc gia có dịch

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

Trở về từ vùng dịch trên cả nước

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3

Các Trường hợp tiếp xúc vs người về từ vùng dịch

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4

Liên quan đến bệnh viện Bạch Mai

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5

Liên quan đến Đà Nẵng

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6

Liên quan đến Quãng Ngãi

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7

Liên quan đến Quãng Nam

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Số đang cách ly y tế tại cơ sở khám chữa bệnh

0

0

0

0

0

0

0

0


3.1

Trở về từ các Quốc gia có dịch

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

Trở về từ vùng dịch trên cả nước

3.3

Các Trường hợp tiếp xúc vs người về từ vùng dịch

0

0

0

0

0

0

0

0

3.4

Liên quan đến bệnh viện Bạch Mai 

3.5

Liên quan đến Đà Nẵng

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6

Liên quan đến Quảng Nam

4

Cách ly chuyên gia nước ngoài

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Số đang cách ly tuyến tỉnh trên địa bàn/phụ trách

5.1

 

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

 

5.3

 

0

 

 

 

 

 

 

 

5.4

 

0

 

 

 

 

 

 

 

5.5

 

0

 

 

 

 

 

 

 

II

Lũy tích tổng số trường hợp đã qua 14 ngày cách ly

325

 

147

206

119

0

0

0

1

Số cách ly tuyến tỉnh

0

 

0

 

 

 

 

 

2

Số cách ly tại nhà

325

 

147

206

119

0

0

0

3

Số cách ly tuyến huyện

0

 

0

0

0

0

0

0

4

Số cách ly tại cơ sở y tế

0

 

0

0

0

0

0

0

5

Chuyên gia nước ngoài

0

 

0

0

0

0

0

0

III

Lũy tích Số trường hợp lấy mẫu xét nghiệm

33 (Người)

0

 

18

15

0

0

0

1

Tổng số mẫu đã lấy tại cơ sở cách ly y tế tại nhà, bệnh viện; tập trung tuyến huyện

40 (Mẫu)

0

 

 

 

 

 

 

1.1

Số trường hợp chờ Kết quả xét nghiệm

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2

Số trường hợp âm tính

40 (Mẫu)

0

 

0

0

0

0

0

1.3

Số trường hợp Dương tính

0

0

 

0

0

0

0

0

2

Tổng Số mẫu đã lấy tại cơ sở cách ly tập trung tuyến tỉnh

0

0

 

0

0

0

0

0

2.1

Số trường hợp chờ Kết quả xét nghiệm

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2

Số trường hợp âm tính

0

0

 

0

0

0

0

0

2.3

Số trường hợp Dương tính

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Tổng Số mẫu đã lấy Người Phục Vụ tại cơ sở cách ly tập trung tuyến tỉnh

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1

Số trường hợp chờ Kết quả xét nghiệm

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

Số trường hợp âm tính

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

Số trường hợp Dương tính

0

0

0

0

0

0

0

0

 

            BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 HUYỆN NGHI LỘC

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Nghi Lộc: Tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ dịp trước, trong và sau Tết.

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.