Thông báo về việc tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động năm 2018
 
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động năm 2018 (29/11/2018 03:33 PM)

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động năm 2018. Click vào đây để xem mẫu đơn đăng ký dự tuyền viên chức


 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

NGHI LỘC NỖ LỰC XÂY DỰNG HAI CHUẨN QUỐC GIA Ở XÃ VÙNG GIÁO NGHI DIÊN

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.