Thông báo phạm vi nội dung và cấu trúc đề phỏng phấn xét tuyển dụng viên chức Văn phòng đăng kí QSD đất huyện
 
Thông báo phạm vi nội dung và cấu trúc đề phỏng phấn xét tuyển dụng viên chức Văn phòng đăng kí QSD đất huyện (21/03/2019 04:42 PM)
Thông báo phạm vi nội dung và cấu trúc đề phỏng phấn xét tuyển dụng viên chức Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất huyện. Xem nội dung thông báo tại đây
 | 
 
Tin đã đưa: