Lịch công tác tuần thứ 02 năm 2019
 
Lịch công tác tuần thứ 02 năm 2019 (05/01/2019 03:33 PM)

HĐND-UBND huyện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 02 - Từ ngày 07/1/2019 đến ngày 13/1/2019

Thời gian

Nội dung

Chủ trì, tham gia

Địa điểm

Thứ hai 07/1

Buổi sáng

Kiểm tra tiến độ GPMB các dự án trọng điểm

Đ/c Dũng (Xe 000.25)

Cơ sở

 

Họp BCĐ ATTP huyện

Đ/c Tuyết

PH Số 1-UBND

 

Đảng bộ xã Phúc Thọ tổng kết năm 2018

Đ/c Hải (Xe 1441)

HT Phúc Thọ

 

HĐND xã Nghi Yên họp

Đ/c Hiền (Xe 7884)

HT Nghi Yên

Buổi chiều

14h00': Họp báo thông báo tình hình KT-XH tỉnh 2018, KH 2019

Đ/c Dũng (Xe 000.25)

NKNA

 

 

HN tổng kết công tác Tư pháp, Văn phòng, Thanh tra năm 2018

Đ/c Tuyết

HTTT

 

 

Làm việc với Nghi Thiết về xử lý vướng mắc đường làng nghề

Đ/c Thọ (Xe 1441)

Nghi Thiết

 

 

Họp Đảng ủy Quân sự

Đ/c Hải (Xe 7884)

HT QS

Thứ ba 08/1                                                                                    

Buổi sáng

7h30': BCĐ tỉnh chấm NTM đẹp năm 2018

Đ/c Dũng, đ/c Thọ (Xe 7884)

Nghi Xuân

 

HĐND xã Nghi Khánh họp

TT HĐND

HT Nghi Khánh

Buổi chiều

Họp HĐ thi đua khen thưởng huyện năm 2018

Đ/c Dũng, đ/c Lam, đ/c Tuyết

PH Số 1-UBND

 

 

Làm việc với Nghi Phong về vướng mắc đại lộ Vinh - Cửa Lò

Đ/c Thọ (Xe 7884)

Nghi Phong

 

 

Hội ý, vận động 550 năm thành lập huyện

Đ/c Hải (Xe 1441)

Cơ sở

 

Buổi sáng

Họp xử lý kênh mương TT Quán Hành

Đ/c Dũng, đ/c Hải, đ/c Thọ

PH Số 1-UBND

Thứ tư 9/1                                                                                     

 

LĐLĐ huyện tổng kết năm 2018

Đ/c Tuyết (Xe 1441)

HTTT

 

Buổi chiều

HN tổng kết Nông thôn mới năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

TT HĐND-LĐ UBND

HT Nghi Lâm

 

 

13h30': HN trực tuyến tổng kết công tác TN-MT năm 2018

Đ/c Hải

PH Số 2-UBND

Thứ năm 10/1                                                                                    

Buổi sáng

CN: Ngày tiếp dân định kỳ

Đ/c Dũng

Phòng tiếp dân

 

Sở Tài chỉnh tổ chức HN trực tuyến tổng kết nhiệm vụ quản lý điều hành tài chính NS năm 2018

Đ/c Hải

PH Số 2-UBND

 

HN tổng kết ngành LĐTBXH năm 2018

Đ/c Tuyết

PH Số 3-UBND

 

Nghe KH Tết trồng cây năm 2019

Đ/c Thọ

PH Số 1-UBND

 

HĐND xã Nghi Thái họp

Đ/c Hiền (Xe 7884)

HT Nghi Thái

Buổi chiều

HN giao chỉ tiêu KT-XH và DTNSNN năm 2019

TT HĐND-LĐ UBND

PH Số 3-UBND

 

 

Họp BCĐ quản lý, thống nhất biên chế cấp huyện

Đ/c Dũng, đ/c Tuyết

PH Số 1-HU

Thứ sáu 11/1

Buổi sáng

HN giao ban và TK công tác Nội chính năm 2018

Đ/c Dũng, đ/c Hải

PH Số 3-HU

 

HĐND xã Nghi Xá họp

Đ/c Thọ (Xe 000.25)

HT Nghi Xá

 

HĐND xã Phúc Thọ họp

Đ/c Hiền (Xe 7884)

HT Phúc Thọ

 

HĐND xã Nghi Mỹ họp

Đ/c Hải (Xe 1441)

HT Nghi Mỹ

Buổi chiều

Làm việc với Nghi Thuận và HĐBTMB về WHA

Đ/c Hải

PH Số 1-UBND

 

 

Nghe KH xã chuẩn về y tế năm 2019

Đ/c Tuyết

PH Số 2-UBND

 

 

Đảng bộ cơ quan Huyện ủy tổng kết năm 2018

 

PH Số 3-HU

Thứ bảy 12/1

Cả ngày

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

13h30': Đại hội Hội kinh tế trang trại tỉnh

Đ/c Thọ (Xe 1441)

NKNA

 

 

Trực cơ quan

Đ/c Thọ (Xe 1441)

Tại CQ

Chủ nhật 13/1

Cả ngày

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Trực cơ quan

Đ/c Tuyết (Xe 1441)

Tại CQ

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

NGHI LỘC NỖ LỰC XÂY DỰNG HAI CHUẨN QUỐC GIA Ở XÃ VÙNG GIÁO NGHI DIÊN

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.