Lịch công tác tuần thứ 37 năm 2019
 
Lịch công tác tuần thứ 37 năm 2019 (09/09/2019 07:33 AM)

HĐND-UBND huyện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần 37 - Từ ngày 9/9 đến ngày 08/9/2019

 

 

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì, tham gia

Địa điểm

Thứ hai 9/9

Buổi sáng

Họp rà soát giá đất các xã giai đoạn 2020 - 2024

Đ/c Hải

PH Số 3-UBND

 

 

Kiểm tra tiến độ GPMB các dự án

Đ/c Dũng (Xe 1441)

Cơ sở

 

 

Làm việc với Nghi Vạn về TH

Đ/c Tuyết (Xe 7884)

PH Nghi Vạn

 

Buổi chiều

Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể

Đ/c Dũng

PH Số 1-HU

 

 

HN tổng kết NĐ26/CP về sỹ quan dự bị

Đ/c Tuyết (Xe 7884)

BCH QS tỉnh

Thứ ba 10/9                                                                                  

Buổi sáng

Ngày tiếp dân định kỳ

Đ/c Dũng, TT HĐND

Phòng tiếp dân

 

7h30': HN lấy ý kiến dự thảo Luật tổ chức Chính phủ và Luật chính quyền địa phương

TTHĐ, Đ/c Hải (Xe 1441)

Trụ sở Đ ĐBQH

 

Kiểm tra chùa

Đ/c Tuyết (Xe 7884)

Cơ sở

Buổi chiều

14h00': HN triển khai xây dựng KH PT KT-XH, đầu tư công năm 2020 và giai đoạn 2021-2025

Đ/c Dũng (Xe 1441)

VP UBND tỉnh

 

 

Làm việc với các phòng ngành về GPMB đường nối Vinh - Cửa Lò (đoạn qua Nghi Phong)

Đ/c Thọ

PH Số 1-UBND

 

 

15h30': Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm VHTT và truyền thông huyện

TT HĐND-LĐ UBND

PH Số 3-UBND

 

Buổi sáng

7h30': HN lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật thư viện

Đ/c Tuyết (Xe 1441)

Trụ sở ĐĐBQH

 

 

Kiểm tra dự án đầu tư

Đ/c Hải (Xe 7884)

Cơ sở

 

 

Kiểm tra SXNN

Đ/c Dũng

Cơ sở

Thứ tư 11/9

 

Bàn giao dịch vụ công ích thủy lợi

Đ/c Thọ

PH Số 3-UBND

 

Buổi chiều

Họp các hộ dân Nghi Thịnh về thông qua dự thảo bảo hiểm nứt nẻ nhà cửa QL 48 E

Đ/c Thọ

HT Nghi Thịnh

 

 

Họp Đảng ủy cơ quan Chính quyền huyện

Đ/c Hải, đ/c Hiền

PH Số 2-UBND

 

 

Kiểm tra công tác PCTT-TKCN

Đ/c Dũng (Xe 1441)

Cơ sở

Thứ năm 12/9                                                                                 

Buổi sáng

Ban KTXH giám sát thực trạng quản lý, sử dụng tài sản nhà nước xã Nghi Tiến

TT HĐND (Xe 7884)

PH Nghi Tiến

 

 

HN tập huấn phổ biến CS về PT ngành nghề nông thôn, TTCN, BV người tiêu dùng

Đ/c Hải (Xe 1441)

NKNA

 

Buổi chiều

Họp về triển khai Bảo hiểm XH (DN)

Đ/c Tuyết

PH Số 2-UBND

 

 

Làm việc với các phòng, ngành rà soát đơn công dân (ông: VĐM, Nghi Thái)

Đ/c Dũng, đ/c Hải

PH Số 1-UBND

Thứ sáu 13/9

Buổi sáng

Giao ban Chánh, PCT UBND huyện

Đ/c Dũng, các PCT

PH Số 2-UBND

Buổi chiều

Kiểm tra tiến độ GPMB các dự án trọng điểm

Đ/c Hải

Cơ sở

 

 

HN quán triệt Chỉ thị 35/BCT về ĐH Đảng bộ các cấp, tiến tới ĐH Đảng toàn quốc (Chưa có GM)

Đ/c Dũng (Xe 7884)

HT Tỉnh ủy

 

 

Kiểm tra CSVC TH

Đ/c Tuyết (Xe 1441)

Co sở

Thứ bảy 14/9

Cả ngày

Nghỉ cuối tuần

 

 

Chủ nhật 15/9

Cả ngày

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Nghi Lộc nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
This portlet is unavailable.