Nghi Lộc: Kết quả sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 14/12/2016 của Tỉnh ủy Nghệ An về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển
Huyện ủy Nghi Lộc tập huấn sắp xếp bộ máy tổ chức cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6
Huyện ủy Nghi Lộc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng
Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết TW 6, khóa XII.
Sáng ngày 11/5/2018, Huyện ủy Nghi Lộc đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết TW 6, khóa XII.
Nghi Lộc: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”
Huyện ủy Nghi Lộc: Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII của Đảng.
Chiều ngày 20/03/2018 tại cơ quan Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Nghi Lộc: Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII.
Ngày 26/12/2008, tại Hội trường trung tâm huyện, Huyện ủy Nghi Lộc đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII.
Nghi Lộc: Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Nghệ An “về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020”
Nghi Lộc là huyện có dân số đông với 213.415 người, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, chất lượng nguồn nhân lực ở một số lĩnh vực còn nhiều hạn chế.
Nghi Lộc: Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khoá VIII
Sáng nay ngày 12-9-2017, Huyện  ủy Nghi Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) ngày 18/6/1997 về "chiến lược cán bộ thời kì đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước"
Nghi Lộc: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh.
Công tác cựu chiến binh (CCB) là một trong những công tác vận động quần chúng quan trọng của Đảng, là trách nhiệm của hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, của toàn xã hội, trong đó Hội CCB là nòng cốt nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo, bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”
 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Nghi Long huy động 2400 ngày công làm giao thông thủy lợi nội đồng đợt 2 năm 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
Trực tuyến:         7575
Lượt truy cập thứ:  34177627
Huyện Nghi Lộc
Lượt truy cập thứ:   641509