Nghi Lộc: Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Nghệ An “về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020”
Nghi Lộc là huyện có dân số đông với 213.415 người, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, chất lượng nguồn nhân lực ở một số lĩnh vực còn nhiều hạn chế.
Nghi Lộc: Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khoá VIII
Sáng nay ngày 12-9-2017, Huyện  ủy Nghi Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) ngày 18/6/1997 về "chiến lược cán bộ thời kì đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước"
Nghi Lộc: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh.
Công tác cựu chiến binh (CCB) là một trong những công tác vận động quần chúng quan trọng của Đảng, là trách nhiệm của hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, của toàn xã hội, trong đó Hội CCB là nòng cốt nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo, bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”
Nghi Lộc: Kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết 11 của Bộ chính trị khoá X về "Công tác Phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước"
Từ năm 2007 đến nay, dưới sự lãnh đạo sát sao của các Cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở, Hội LHPN các cấp đã tham mưu, ban hành nhiều chủ trương chính sách và phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân về phụ nữ và công tác phụ nữ.
Nghi Lộc: Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW 5
Sáng ngày 7/8/2017, Tại Hội trường trung tâm huyện, Huyện ủy Nghi Lộc đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII.
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
Bản đồ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 

Nghi Lộc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2017- 2018


 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu
Trực tuyến:         3250
Lượt truy cập thứ:  32091715
Huyện Nghi Lộc
Lượt truy cập thứ:   248082