DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
 
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI (18/09/2017 03:17 PM)

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY VÀ CÁC BAN ĐẢNG

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phạm Hồng Quang

Bí thư­

3.611.666

0913.274.650

2

Nguyễn Bá Châu

PBT Th­ường trực

3.615.534

0912.590.659

3

Lê Văn Dũng

Phó bí th­ư

3.615.534

0912.414.024

4

Nguyễn Tiến Dũng

Phó bí thư­

   3.614.888

0917.755.567

 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đăng Đức

Chánh VP

 

0912.592.501

2

 Lê Văn Nam

Phó Chánh VP

 

              0948.587.498

3

Lê Thị Khánh Ly

Phó Chánh VP

3.861.154

0943.033.849

4

Văn thư

 

3.861.154

 

 

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

2

Nguyễn Ngọc Biên

Phó ban

3.613.223

0987.023.234

3

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hồ Nam

Tr­ưởng ban

3.611.522

0912.883.056

2

Nguyễn Tiến Cư­ờng

Phó ban

3.613.222

0912.590.640

3

Nguyễn Cảnh Thi

Phó ban

 

0983.851.966

  

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Bùi Quang Vinh

Chủ nhiệm

 

0912.094.721

3

2

 

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

2

Đồng Bính Định

Phó ban

 

0949.830.678

3

   

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

 1.  

 Hồ Nam

          Giám đốc

 

         0912.883.056

 1.  

Nguyễn Văn Thịnh

Phó Giám đốc

3.861.380

0989.857.917

 1.  

Bùi Quang Hùng

Phó giám đốc

3.861.657

0912.922.377

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Bá Châu

Chủ tịch

 

0912.590.659

2

Trần Hữu Lam

Phó Chủ tịch

3.861.144

0913.404.686

3

Lê Thị Hiền

Phó Chủ tịch

3.796.757

01687.795.488

4

Trần Nguyên Hòa

Trưởng ban KT-XH

 

0912.385.795

5

Nguyễn Đình Nam

Trưởng ban Pháp chế

 

0912.834.919

 

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch

3.614.888

0917.755.567

 2

Nguyễn Thanh Hải

Phó Chủ tịch

3.613.567

0912.921.325

3

Trần Thị Ánh Tuyết

Phó Chủ tịch

3.861.225

0947.228.871

4

 Nguyễn Đức Thọ

Phó Chủ tịch

3.614.065

0917.868.269

 

VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

 2

Đinh Thế Tài

Chánh Văn phòng

3.613.868

0914.686.189

3

Trần Văn Hải

Phó Chánh VP

 

0916.051.188

4

Nguyễn Huy Hội

Văn th­ư

3.861.284

0913.061.649

5

Hồ Thị Huệ

Kế toán

3.613.614

0919.676.289

6

Lê Thị Nguyệt

Chuyên viên

Ban tiếp công dân

 

3.613.613

0988.326.534

7

Cao Thị Hồng Phương

Chuyên viên

Bộ phận TN&TKQ

 

0975.28.99.44

0941.170.898

 

Máy Fax

 

3.861.152

 

                  

PHÒNG NỘI VỤ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Dũng

Chánh VP

3.796.757

0912.587.778

2

Nguyễn Công Ánh

Phó phòng

3.611.297

0912.414.085

3

Lê Xuân Lộc

Phó phòng

 

0916.767.078

PHÒNG TƯ PHÁP

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đình Thành

Trư­ởng phòng

3.615.061

0983.424.306

  2

Nguyễn Văn Vinh

Phó phòng

3.796.546

0912.226.135

 

THANH TRA HUYỆN 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trương Thị Thanh Huyền

Chánh Thanh tra

3.611.296

0919.627.809

  2

Nguyễn Thị Hợi

Phó Chánh T. Tra

 

0919.730.788

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lê Văn Đức

Trư­ởng phòng

 

0919.527.726

  2

Nguyễn Thanh Hải

Phó phòng

 

0919.529.035

3

Nguyễn Đức Kiên

Phó phòng

 

0914.676.969

4

Nguyễn Hoàng Lộc

Phó phòng

 

0913.829.737

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Bá Điệp

Tr­ưởng phòng

3.611.055

  0912.516.524

2

Hoàng Mạnh Hà

Phó phòng

 

0945.567.989

PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

       1

    Nguyễn Đình Thi

           Trưởng phòng

3.861.546

0948.089.567

 2

Nguyễn Duy Biểu

Phó Phòng

3.614.668

    0913.361.138

 3

 Nguyễn Bằng Phi

Phó phòng

 

0912.414.333

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Xuân Quang

Trư­ởng phòng

3.861.224

0942.551.039

  2

Đồng Thanh Bình

Phó phòng

 

0912.448.126

3

Trần Trung Thao

Phó phòng

 

0915.872.468

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 Đặng Văn Lư­ơng

Trư­ởng phòng

3.861.366

0987.936.530

 2

 Nguyễn Tiến Dũng

Phó phòng

 

  0912.256.545

3

 Nguyễn Thị Lộc

Phó phòng

 

0913.031.909

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đình Hùng

Tr­ưởng phòng

3.614.741

0911.638.777

  2

Nguyễn Đình Dương

Phó Trưởng phòng

 

      0944.04.60.09

 

PHÒNG Y TẾ 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 

 

3.615.633

 

2

Mai Văn Công

Phó phòng

 

01252.628.783

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Thông

Tr­ưởng phòng

3.861.207

0989.898.507

4

 Nguyễn Đình Trung

Phó phòng

 

0912.627.035

  2

Nguyễn Thị Nhung An

Phó phòng

3.614.283

0986.240.129

3

Nguyễn Đình Thọ

Phó phòng

 

  0987.019.272

5

Văn thư

 

3.611.004

 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đình Linh

Giám đốc

3.796.468

0983.704.172

2

Mai Hồng Lê

Phó giám đốc

 

   0915.215.415

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

 

 

 

 

 

1

Trần Viết Cảnh

Phó Giám Đốc

 

0918.697.369

2

Nguyễn Duy Biểu

Phó giám đốc

3.614.668

    0913.361.138

3

Phùng Ngọc Tú

Phó giám đốc

 

 0913.357.717

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Võ Vỹ

Chi cục trư­ởng

3.861.220

0915.416.451

  2

Vũ Thị Thu Hà

Chi cục phó

 

0983.033.687

CÔNG AN HUYỆN 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 Nguyễn Trọng Tuệ

Trư­ởng công an

3 611 799 

  0977.665.199

 2

Nguyễn Văn Dũng

  Phó Trư­ởng CA

3 861 444 

  0911.229.222

3

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Trư­ởng CA

 

0945.330.303

4

Nguyễn Thành Nhân

Phó Trư­ởng CA

 

0904.657.879

5

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Trư­ởng CA

 

0913.385.546

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đặng Duy Côn

Chính trị viên

 

0989.065.324

2

Hoàng Nam Liên

Chỉ huy tr­ưởng

3.613.276

0918.758.998

3

Nguyễn Bá Tuấn

Tham mưu trưởng

3.611.904

0989.090.897

4

Trực Ban

 

3.861.158

 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Ngọc Vinh

Viện tr­ưởng

3.861.986

0912.341.451

 2

Nguyễn Quốc Hùng

Phó Viện tr­ưởng

 

0912.884.569

3

Nguyễn Chí Cường

Phó Viện tr­ưởng

 

0902.050.222

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Cao Khắc Chiến

Chánh án

3.920.468

0912.555.497

2

Vũ Đức Thúy

Phó Chánh án

3.861.184

0904.479.502

3

Lê Thị Huyền

Phó Chánh án

 

0917.137.375

 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Thái Văn Ngọc

Chi cục tr­ưởng

3.613.472

01234.897.259

 2

Hoàng Quốc Dũng

Phó Chi cục tr­ưởng

 

0915.412.556

 

CHI CỤC THUẾ HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Việt Hùng

Chi cục trư­ởng

3.861.867

0976.886.889

 2

Trịnh Xuân Ngũ

Phó Chi cục tr­ưởng

3.861.869

0912.305.518

3

Phạm Văn Hởi

Phó Chi cục tr­ưởng

3.796.591

0989.151.309

 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Dương Hồng Quảng

Giám đốc

3.861.172

0912.221.264

 2

Nguyễn Văn Nam

Phó giám đốc

3.615.566

0912.286.377

 

NGÂN HÀNG NN&PTNT

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Cao Xuân Dũng

Giám đốc

3.861.460

0915.488.799

 2

Hồ Đình Sơn

Phó giám đốc

3.861.681

0912.297.977

3

Ngô Thị Hồng

Phó Giám đốc

 

0945.476.644

 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lê Xuân Hiếu

Giám đốc

3.613.227

0983.371.572

 2

Lê Hồng Sơn

Phó giám đốc

3.614.461

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Chu Văn Lương

Giám đốc

3.796.898

0912.044.239

 2

Nguyễn Văn Tùng

Phó giám đốc

3.861.294

0988.512.333

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phùng Thanh Phư­ơng

Giám đốc

3.861.204

0983.573.635

  2

Nguyễn Khắc Chất

Phó Giám đốc

3.796.873

0918.332.827

3

Hoàng Hải Quang

Phó Giám đốc

3.861.211

0913.034.248

4

Nguyễn Văn Lê

Phó giám đốc

 

0904.993.223

5

Nguyễn Thị Mai

Phó Giám đốc

 

0915.050.987

  

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Võ Văn Thắng

Giám đốc

3.615.789

0983.295.007

 2

Lê Doãn Hùng

Phó giám đốc

 

    0986.951.579

0912.396.569

 

3

Phòng hành chính

 

3.614.111

 

  

TRUNG TÂM DÂN SỐ KHHGĐ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Võ Thanh Hải

Giám đốc

  3.861.167

0913.062.216

  2

 

Phó GĐ

 

 

  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Huy Phúc

Giám đốc

3.861.643

0915.125.877

2

Nguyễn Hữu Thọ

Phó giám đốc

3.614.111

0915.472.708

3

 

Phó giám đốc

 

0989.411.459

 

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

  Nguyễn Công Sơn

Giám đốc

3861.148

0913.054.968

2

Trần Văn Trư­ờng

Phó giám đốc

3.861.861

0989.135.079

3

  Nguyễn Văn Công

Phó giám đốc

3.861.303

    0913.128.959

 

 

 

 

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thức Thành

Hạt trư­ởng

3.861.188

0912.435.066

2

Hoàng Đăng Phúc

Hạt phó

 

0944.360.605

3

Phạm Văn Thông

Hạt phó

 

0919.605.070

3

Trạm Nghi Yên

 

3.791.209

 

 

XÍ NGHIỆP THỦY LỢI HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đình Hoan

Giám đốc

3.861.169

0916.061.326

2

Cao Văn Niệm

Phó Giám đốc

 

0978.326.169

 

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 Võ Tá Long

Trạm trư­ởng

3.861.647

0973.480.698

 2

Nguyễn Quỳnh An

Trạm phó

 

0913.144.989

 

TRẠM THÚ Y

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trần Quốc C­ường

Trạm trư­ởng

3.861.429

0976.183.309

 2

Đặng Xuân Tôn

Trạm phó

 

0976.151.037

 

 

 

 

 

  

TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đặng Thị Hải

Trạm trư­ởng

3.861.221

0944.197.474

 2

Trần Quốc Cường

Trạm phó

 

0976.183.309

  

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trần Xuân Quang

Chủ tịch

  3.861.522

0949.903.285

2

Hoàng Cư­ơng

   Phó Chủ tịch

 

0915.963.897

4

Đậu Khắc Thân

Phó Chủ tịch

 

0914.445.238

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 Phan Văn Sâm

Chủ tịch

3.861.698

0913.047.972

 2

 Hoàng T. Hải Thanh

Phó Chủ tịch

 

0123.809.5751

  

ĐOÀN TNCS HCM

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 Nguyễn Thị Lê

Bí thư­

3.861.459

0986.878.884

2

Nguyễn Trung Dũng

Phó Bí th­ư

 

0978.627.400

3

Nguyễn Đức Lộc

Phó Bí thư

 

 

 

 

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Thái Viết Dũng

Chủ tịch

3.861.475

  0912.363.695

 2

Nguyễn Xuân Vinh

Phó Chủ tịch

 

0977.611.158

 3

Nguyễn Tâm Bình

Phó Chủ tịch

 

01673.643.346

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Nam

Chủ tịch

3.611.054

0982.056.320

  2

Nguyễn Hoàng Sơn

Phó Chủ tịch

 

   0913.099.350

3

Đặng Bá Lĩnh

Phó Chủ tịch

 

0973.646.709

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 Đinh Thị Hạnh

Chủ tịch

3.861.539

    0943.032.373 

2

Lê Thị Thùy Dư­ơng

Phó. Chủ tịch

 

0982.127.275

3

Nguyễn Thị Xuân

Phó Chủ tịch

 

0982.009.980

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trần Thị Ánh Tuyết

Chủ tịch

 

0947.228.871

2

 Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

3.861.361

0948.462.323

 

HỘI NGƯỜI MÙ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Thơ

Chủ tịch

3.861.510

0977.927.907

2

Nguyễn Duy Tùng

Phó Chủ tịch

 

01656.789.123

 

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Xuân Giao

Chủ tịch

3.861.225

0989.662.994

2

Phạm Đình Thuận

Phó Chủ tịch

3.614.228

0914.401.305

 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG NGHI LỘC 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Sơn

Giám đốc

3.861.119

0913.274.789

2

Nguyễn Văn Hiệp

Phó Giám đốc

3.861.209

0915.771.188

BƯU ĐIỆN NGHI LỘC 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Xuân Thân

Giám đốc

3.861.121

0888.356.999

2

Nguyễn Viết Trường

Phó Giám đốc

 

0888.565.777

 

ĐIỆN LỰC NGHI LỘC 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phùng Bá Trung

Tr­ưởng chi nhánh

 

0968.65.68.68

2

Đặng Thị Hiền

Phó Chi nhánh

 

0962.348.888

3

Nguyễn Xuân Hùng

Phó Chi nhánh

 

0968.752.999

4

Trực ban

 

8.921.868

 

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KTKT 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phạm Xuân Hồng

Giám đốc

3.611.848

0917.303.919

2

Lương Anh Tuấn

Phó Giám đốc

 

    0948.247.368

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Võ Văn Ân

Hiệu trư­ởng

6.553.567

0915.407.408

2

Đặng Viết  Cư­ờng

Hiệu phó

 

0983.103.858

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY TRINH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hoàng Thị Kim Liên

Hiệu trư­ởng

3.614.037

0985.522.203

2

Phạm Tr­ường Giang

Hiệu Phó

 

0914.377.387

3

Đặng Thái Bình

Hiệu phó

 

0912.257.831

4

Phạm Đức Hùng

Hiệu phó

 

0913.458.219

 

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 2

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đặng Khắc Bình

Hiệu trư­ởng

3.612.772

0946.253.550

2

Đặng Quốc Chi

Hiệu phó

 

0986.790.655

3

Cao Đức Tài

Hiệu phó

 

0982.870.555

 

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 3

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Võ Thanh Hoa

Hiệu tr­ưởng

3.860.979

0987.099.459

2

Nguyễn Công Trị

Hiệu phó

 

0989.136.454

3

Hoàng Kim Thạch

Hiệu phó

 

0989.243.623

 

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Phương

Hiệu trư­ởng

 

0913.797.838

2

Nguyễn T. Thanh Nhàn

Hiệu phó

 

01695.821.922

3

Phùng Quốc Hư­ng

Hiệu phó

 

01238.182.666

 

 

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 5 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đặng  Đình Kỳ

Hiệu trư­ởng

3.612.027

0918.307.313

2

Hoàng Văn

Hiệu phó

 

 

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỨC TỰ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thị Vân

Hiệu trư­ởng

3.861.418

0945.543.344

3

Nguyễn Thị Tâm

Hiệu phó

 

0985.256.568

 

ĐỊA CHỈ EMAIL CÁC XÃ, THỊ TRẤN

TT

Đơn vị

Địa chỉ email

 1.  

TT Quán Hành

quanhanh@nghiloc.nghean.gov.vn

trongbangqh@gmail.com

 1.  

Nghi Công Bắc

nghicongbac@nghiloc.nghean.gov.vn

huongvptk.ncb@gmail.com

 1.  

Nghi Công Nam

minhthong585@gmail.com

nghicongnam@nghiloc.nghean.gov.vn

 1.  

Nghi Đồng

nghidong@nghiloc.nghean.gov.vn

loanvp1980@gmail.com

 1.  

Nghi Diên

nghidien@nghiloc.nghean.gov.vn

trangvptk@gmail.com

 1.  

Nghi Hoa

nghihoa@nghiloc.nghean.gov.vn

hungthuvu@gmail.com

 1.  

Nghi Hợp

nghihop@nghiloc.nghean.gov.vn

luuquynhanh@gmail.com

 1.  

Nghi Hưng

nghihung@nghiloc.nghean.gov.vn

 1.  

Nghi Khánh

nghikhanh@nghiloc.nghean.gov.vn

vpubndnghikhanh@gmail.com

 1.  

Nghi Kiều

nghikieu@nghiloc.nghean.gov.vn

vanphongnghikieu@gmail.com

 1.  

Nghi Lâm

nguyendinhhoangnl@gmail.com

vyoanhtt@gmail.com

 1.  

Nghi Long

nghilong@nghiloc.nghean.gov.vn

ngavanphong81@gmail.com

 1.  

Nghi Phong

nghiphong@nghiloc.nghean.gov.vn

huyenvanphongnghiphong@gmail.com

 1.  

Nghi Phương

nhattanvp78@gmail.com

 1.  

Nghi Quang

nghiquang@nghiloc.nghean.gov.vn

dinhha.nq@gmail.com

 1.  

Nghi Tiến

ubxanghitien@gmail.com

 1.  

Nghi Thái

nghithai@nghiloc.nghean.gov.vn

tuananhvo1@gmail.com

 1.  

Nghi Thạch

nghithach@nghiloc.nghean.gov.vn

hieuvptknt@gmail.com

 1.  

Nghi Thiết

nghithiet@nghiloc.nghean.gov.vn

honglienvpnghithiet@gmail.com

 1.  

Nghi Mỹ

nghimy@nghiloc.nghean.gov.vn

nghiavp77@gmail.com

 1.  

Nghi Thịnh

nghithinh@nghiloc.nghean.gov.vn

baohiennghithinh@gmail.com

 1.  

Nghi Thuận

nghithuan@nghiloc.nghean.gov.vn

 1.  

Phúc thọ

phuctho@nghiloc.nghean.

vpubndxaphuctho@gmail.com

 1.  

Nghi Trường

nghitruong@nghiloc.nghean.gov.vn

 1.  

Nghi Trung

Namnghitrung1970@gmail.com

 1.  

Nghi Vạn

nghivan@nghiloc.nghean.gov.vn

khuenguyenvp@gmail.com

 1.  

Nghi Văn

nghivanw@nghiloc.nghean.gov.vn

ngocanthao82@gmail.com

 1.  

Nghi Xá

nghixa@nghiloc.nghean.gov.vn

hienhoangkhac@gmail.com

 1.  

Nghi Yên

nghiyen@nghiloc.nghean.gov.vn

nguyenlyth84@gmail.com

 1.  

Nghi Xuân

nghixuan@nghiloc.nghean.gov.vn

tuanhnx@gmail.com


DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN

1.     HĐND- UBND TT QUÁN HÀNH

STT

Hä vµ tªn

Chøc vô

Sè ®iÖn tho¹i

C¬ quan

Di ®éng

 1

Nguyễn Huy Tùng

Chủ tịch HĐND

 

0989.124.927

2

Lê Thị Phư­ơng

PCT HĐND

 

01689.930.663

3

Đặng Khắc Bình

Chủ tịch UBND

 

0983208788

4

Vũ Hồ Trí

PCT UBND

 

0983.434.448

5

Nguyễn Trọng Bằng

Công chức VP

3.861.135

0943.034.123

 6

Nguyễn Thị Lương

Công chức VP

 

0983.140.378

 

2.     HĐND - UBND XÃ NGHI CÔNG BẮC

STT

Hä vµ tªn

Chøc vô

Sè ®iÖn tho¹i

C¬ quan

Di ®éng

 1

Phạm Thanh Hiến

Chủ tịch HĐND

 

0977.704.314

2

Nguyễn Thị Thắm

PCT HĐND

 

0949.013.635

3

Nguyễn Văn Lý

Chủ tịch UBND

 

0987. 492 005

4

Đậu Văn Hiền

PCT. UBND

 

 01667.643.913

5

Lê Thị Thu Hương

Công chức VP

3.612.371

 0964.205.256

6

Nguyễn Văn Hồng

Công chức VP

 

01682.569.540

 

3.     HĐND- UBND XÃ NGHI CÔNG NAM

 

STT

Hä vµ tªn

Chøc vô

Sè ®iÖn tho¹i

C¬ quan

Di ®éng

 1

Võ Văn Long

Chủ tịch HĐND

 

0984.957.392

2

Nguyễn Trọng Hoàn

PCT HĐND

 

0166.463.6793

3

Ngô Trí Chính

Chủ tịch UBND

 

0981.437.349

4

Nguyễn Duy Vinh

PCT UBND

 

0986.153.371

5

Nguyễn Duy Hồng

Công chức VP

3.612.372

0944.048.709

6

Võ Thị Minh Thông

Công chức VP

 

0983.314.736

 

4.     HĐND-UBND XÃ NGHI DIÊN

STT

Hä vµ tªn

Chøc vô

Sè ®iÖn tho¹i

C¬ quan

Di ®éng

 1

Phan Công D­ương

Chủ tịch HĐND

 

0977.439.487

2

Hoàng Văn Nam

PCT HĐND

 

0169.598.7126

3

Nguyễn Đức Sơn

Chủ tịch UBND

3.861.159

0974.980.445

4

Phạm Khắc Chiến

PCT UBND

 

0972.922.313

5

Nguyễn T. Thu Trang

Công chức VP

 

01668.016.781

 

5.     HĐND-UBND XÃ NGHI ĐỒNG

STT

Hä vµ tªn

Chøc vô

Sè ®iÖn tho¹i

C¬ quan

Di ®éng

 1

Phạm Văn Hải

Chủ tịch HĐND

3.612.115

0986.337.189

2

Trịnh Văn Long

PCT HĐND

 

0947.446.035

3

Đậu Thị Loan

Chủ tịch UBND

 

0914.401.258

4

Nguyễn Đình Tâm

PCT.UBND

 

01652.137.028

5

Đinh Thị Châu Loan

Công chức VP

3.612.115

0919.524.180

6

Nguyễn Viết Sinh

Công chức VP

 

01634.436.242

 

6.     HĐND-UBND XÃ NGHI HOA

STT

Hä vµ tªn

Chøc vô

Sè ®iÖn tho¹i

C¬ quan

Di ®éng

1

Đặng Văn Tâm

Chủ tich HĐ

 

0989.302.177

2

Đặng Chí Kiên

PCT HĐND

 

0163.401.4073

3

Nguyễn Văn Hương

Chủ tịch UBND

 

0914.507.609

 4

Đặng Thọ Thiệu

PCT.UBND

 

0984.996.795

5

Lê Thanh Hùng

Công chức VP

3.611.688

0944.858.819

6

Đặng Văn Tâm

Công chức VP

 

0913.344.968

 

7.     HĐND-UBND XÃ NGHI HỢP

STT

Hä vµ tªn

Chøc vô

Sè ®iÖn tho¹i

C¬ quan

Di ®éng

 1

Nguyễn Thành Tích

Chủ tịch HĐND

 

0968.077.007

2

Nguyễn Đình Dũng

PCT HĐND

 

01694.773.245

3

Nguyễn Mạnh Hà

Chủ tịch UBND

 

0973.298.468

4

Nguyễn Thanh Bình

PCT- UBND

 

0915.227.981

5

Lưu Thị Quỳnh Anh

Công chức VP

3.944.649

01696.902.561

6

Hoàng Thị Thủy

Công chức VP

 

0972.687.692

 

8.     HĐND-UBND XÃ NGHI HƯNG

STT

Hä vµ tªn

Chøc vô

Sè ®iÖn tho¹i

C¬ quan

Di ®éng

 1

Nguyễn Đình Hoàng

Chủ tịch HĐND

3.612.268

0915.455.261

2

Hoàng Văn Long

PCT HĐND

 

0946.253.616

3

Nguyễn Hải Hậu

Chủ tịch UBND

 

0912.210.597

4

Hoàng Văn Long

PCT- UBND

 

0946.253.616

5

Bùi Khắc Hải

Công chức VP

3.612.202

0943.038.117

6