DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
 
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI (18/09/2017 03:17 PM)

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY VÀ CÁC BAN ĐẢNG

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phạm Hồng Quang

Bí thư­

3.611.666

0913.274.650

2

Đinh Thị Tâm

PBT Th­ường trực

3.615.534

0912.735.691

3

Lê Văn Dũng

Phó bí th­ư

3.615.534

0912.414.024

4

Nguyễn Tiến Dũng

Phó bí thư­

   3.614.888

0917.755.567

 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 

 

3.613.493

 

2

Phạm Sỹ Vinh

Phó Chánh VP

3.861.850

0919.529.505

3

Lê Thị Khánh Ly

Phó Chánh VP

3.861.154

0943.033.849

4

Văn thư

 

3.861.154

 

 

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Bá Châu

Trư­ởng ban

3.861980

0912.590.659

2

Nguyễn Ngọc Biên

Phó ban

3.613.223

0987.023.234

3

Nguyễn Đăng Đức

Phó ban

 

0912.592.501

 

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hồ Nam

Tr­ưởng ban

3.611.522

0912.883.056

2

Nguyễn Tiến Cư­ờng

Phó ban

3.613.222

0912.590.640

3

Nguyễn Cảnh Thi

Phó ban

 

0983.851.966

 


 

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Võ Thị Lân

Chủ nhiệm

3.861.709

0987.892.822

3

Bùi Quang Vinh

Phó chủ nhiệm

 

0912.094.721

2

Nguyễn Văn Hùng

Phó chủ nhiệm

3.861.408

0915.545.037

 

 

 

 

 

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lê Thị Hạ

Trư­ởng ban

3.611.541

0983.434.962

2

Đồng Bính Định

Phó ban

 

0949.830.678

3

 Lê Nam

Phó ban

 

    0948.587.498

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Thịnh

Giám đốc

3.861.380

0989.857.917

2

Bùi Quang Hùng

Phó giám đốc

3.861.657

0912.922.377

 


THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Bá Châu

Chủ tịch

 

0912.590.659

2

Trần Hữu Lam

Phó Chủ tịch

3.861.144

0913.404.686

3

Lê Thị Hiền

Phó Chủ tịch

3.796.757

01687.795.488

4

Trần Nguyên Hòa

Trưởng ban KT-XH

 

0912.385.795

5

Nguyễn Đình Nam

Trưởng ban Pháp chế

 

0912.834.919

 

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch

3.614.888

0917.755.567

 2

Nguyễn Thanh Hải

Phó Chủ tịch

3.613.567

0912.921.325

3

Trần Thị Ánh Tuyết

Phó Chủ tịch

3.861.225

0947.228.871

4

 Nguyễn Đức Thọ

Phó Chủ tịch

3.614.065

0917.868.269

 

VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

 2

Đinh Thế Tài

Chánh Văn phòng

3.613.868

0914.686.189

3

Trần Văn Hải

Phó Chánh VP

 

0916.051.188

4

Nguyễn Huy Hội

Văn th­ư

3.861.284

0913.061.649

5

Hồ Thị Huệ

Kế toán

3.613.614

0919.676.289

6

Lê Thị Nguyệt

Chuyên viên

Ban tiếp công dân

 

3.613.613

0988.326.534

7

Cao Thị Hồng Phương

Chuyên viên

Bộ phận TN&TKQ

 

0975.28.99.44

0941.170.898

 

Máy Fax

 

3.861.152

 

 

                                           


PHÒNG NỘI VỤ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Dũng

Chánh VP

3.796.757

0912.587.778

2

Nguyễn Công Ánh

Phó phòng

3.611.297

0912.414.085

3

Lê Xuân Lộc

Phó phòng

 

0916.767.078

 

PHÒNG TƯ PHÁP

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đình Thành

Trư­ởng phòng

3.615.061

0983.424.306

  2

Nguyễn Văn Vinh

Phó phòng

3.796.546

0912.226.135

 

THANH TRA HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trương T.Thanh Huyền

Chánh Thanh tra

3.611.296

0919.627.809

  2

Nguyễn Thị Hợi

Phó Chánh T. Tra

 

0919.730.788

 

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lê Văn Đức

Trư­ởng phòng

 

0919.527.726

  2

Nguyễn Thanh Hải

Phó phòng

 

0919.529.035

3

Nguyễn Đức Kiên

Phó phòng

 

0914.676.969

4

Trần Viết Cảnh

Phó phòng

 

0918.697.369

 


PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Bá Điệp

Tr­ưởng phòng

3.611.055

  0912.516.524

2

Hoàng Mạnh Hà

Phó phòng

 

0945.567.989

 

PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 

 

 

 

2

Nguyễn Đình Thi

Phó phòng

3.861.546

0948.089.567

 3

 Nguyễn Bằng Phi

Phó phòng

 

0912.414.333

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Xuân Quang

Trư­ởng phòng

3.861.224

0942.551.039

  2

Đồng Thanh Bình

Phó phòng

 

0912.448.126

3

Trần Trung Thao

Phó phòng

 

0915.872.468

 

 

PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 Đặng Văn Lư­ơng

Trư­ởng phòng

3.861.366

0987.936.530

 2

 Nguyễn Tiến Dũng

Phó phòng

 

  0912.256.545

3

 Nguyễn Thị Lộc

Phó phòng

 

0913.031.909

 


PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đình Hùng

Tr­ưởng phòng

3.614.741

0911.638.777

  2

Nguyễn Đình Dương

Phó phòng

 

  0944.040.609

 

PHÒNG Y TẾ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 

 

3.615.633

 

2

Mai Văn Công

Phó phòng

 

01252.628.783

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Thông

Tr­ưởng phòng

3.861.207

0989.898.507

4

 Nguyễn Đình Trung

Phó phòng

 

0912.627.035

  2

Nguyễn Thị Nhung An

Phó phòng

3.614.283

0986.240.129

3

Nguyễn Đình Thọ

Phó phòng

 

  0987.019.272

5

Văn thư

 

3.611.004

 

 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đình Linh

Giám đốc

3.796.468

0983.704.172

2

Mai Hồng Lê

Phó giám đốc

 

   0915.215.415

 

 

 

 

 

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Hoàng Lộc

Phó Giám đốc

 

0913.829.737

2

Nguyễn Duy Biểu

Phó giám đốc

3.614.668

    0913.361.138

3

Phùng Ngọc Tú

Phó giám đốc

 

 0913.357.717

 

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Võ Vỹ

Chi cục trư­ởng

3.861.220

0915.416.451

  2

Vũ Thị Thu Hà

Chi cục phó

 

0983.033.687

 

CÔNG AN HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 Nguyễn Trọng Tuệ

Trư­ởng công an

3 611 799 

  0977.665.199

 2

Nguyễn Văn Dũng

  Phó Trư­ởng CA

3 861 444 

  0911.229.222

3

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Trư­ởng CA

 

0945.330.303

4

Nguyễn Thành Nhân

Phó Trư­ởng CA

 

0904.657.879

5

Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Trư­ởng CA

 

0913.385.546

 

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đặng Duy Côn

Chính trị viên

 

0989.065.324

2

Hoàng Nam Liên

Chỉ huy tr­ưởng

3.613.276

0918.758.998

3

Nguyễn Bá Tuấn

Tham mưu trưởng

3.611.904

0989.090.897

4

Trực Ban

 

3.861.158

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Ngọc Vinh

Viện tr­ưởng

3.861.986

0912.341.451

 2

Nguyễn Quốc Hùng

Phó Viện tr­ưởng

 

0912.884.569

3

Nguyễn Chí Cường

Phó Viện tr­ưởng

 

0902.050.222

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Cao Khắc Chiến

Chánh án

3.920.468

0912.555.497

2

Vũ Đức Thúy

Phó Chánh án

3.861.184

0904.479.502

3

Lê Thị Huyền

Phó Chánh án

 

0917.137.375

 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Thái Văn Ngọc

Chi cục tr­ưởng

3.613.472

01234.897.259

 2

Hoàng Quốc Dũng

Phó Chi cục tr­ưởng

 

0915.412.556

 

CHI CỤC THUẾ HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Việt Hùng

Chi cục trư­ởng

3.861.867

0976.886.889

 2

Trịnh Xuân Ngũ

Phó Chi cục tr­ưởng

3.861.869

0912.305.518

3

Phạm Văn Hởi

Phó Chi cục tr­ưởng

3.796.591

0989.151.309

 

 

 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Dương Hồng Quảng

Giám đốc

3.861.172

0912.221.264

 2

Nguyễn Văn Nam

Phó giám đốc

3.615.566

0912.286.377

 

NGÂN HÀNG NN&PTNT

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Cao Xuân Dũng

Giám đốc

3.861.460

0915.488.799

 2

Hồ Đình Sơn

Phó giám đốc

3.861.681

0912.297.977

3

Ngô Thị Hồng

Phó Giám đốc

 

0945.476.644

 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Lê Xuân Hiếu

Giám đốc

3.613.227

0983.371.572

 2

Lê Hồng Sơn

Phó giám đốc

3.614.461

 

 

 

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Chu Văn Lương

Giám đốc

3.796.898

0912.044.239

 2

Nguyễn Văn Tùng

Phó giám đốc

3.861.294

0988.512.333

 

 

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ THAO

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phùng Thanh Phư­ơng

Giám đốc

3.861.204

0983.573.635

  2

Nguyễn Khắc Chất

Phó Giám đốc

3.796.873

0918.332.827

3

Nguyễn Sỹ Tuấn

 Phó Giám đốc

 

0979.483.789

 

 

 

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hoàng Hải Quang

Giám đốc

3.861.211

0913.034.248

 2

Nguyễn Văn Lê

Phó giám đốc

 

0904.993.223

3

Nguyễn Thị Mai

Phó Giám đốc

 

0915.050.987

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Võ Văn Thắng

Giám đốc

3.615.789

0983.295.007

 2

Lê Doãn Hùng

Phó giám đốc

 

    0986.951.579

0912.396.569

 

3

Phòng hành chính

 

3.614.111

 

 

 

TRUNG TÂM DÂN SỐ KHHGĐ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Võ Thanh Hải

Giám đốc

  3.861.167

0913.062.216

  2

 

Phó GĐ

 

 

 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Huy Phúc

Giám đốc

3.861.643

0915.125.877

2

Nguyễn Hữu Thọ

Phó giám đốc

3.614.111

0915.472.708

3

 

Phó giám đốc

 

0989.411.459

 

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

  Nguyễn Công Sơn

Giám đốc

3861.148

0913.054.968

2

Trần Văn Trư­ờng

Phó giám đốc

3.861.861

0989.135.079

3

  Nguyễn Văn Công

Phó giám đốc

3.861.303

    0913.128.959

 

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thức Thành

Hạt trư­ởng

3.861.188

0912.435.066

2

Hoàng Đăng Phúc

Hạt phó

 

0944.360.605

3

Phạm Văn Thông

Hạt phó

 

0919.605.070

3

Trạm Nghi Yên

 

3.791.209

 

 

XÍ NGHIỆP THỦY LỢI HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đình Hoan

Giám đốc

3.861.169

0916.061.326

2

Cao Văn Niệm

Phó Giám đốc

 

0978.326.169

 

 

 

TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 Võ Tá Long

Trạm trư­ởng

3.861.647

0973.480.698

 2

Nguyễn Quỳnh An

Trạm phó

 

0913.144.989

 

TRẠM THÚ Y

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trần Quốc C­ường

Trạm trư­ởng

3.861.429

0976.183.309

 2

Đặng Xuân Tôn

Trạm phó

 

0976.151.037

 

 

 

 

 

 

 

TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đặng Thị Hải

Trạm trư­ởng

3.861.221

0944.197.474

 2

Trần Quốc Cường

Trạm phó

 

0976.183.309

 

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trần Xuân Quang

Chủ tịch

  3.861.522

0949.903.285

2

Hoàng Cư­ơng

   Phó Chủ tịch

 

0915.963.897

3

Nguyễn Thị Hiền

Phó chủ tịch

 

0982.303.922

4

Đậu Khắc Thân

Phó Chủ tịch

 

0914.445.238

 

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 Phan Văn Sâm

Chủ tịch

3.861.698

0913.047.972

 2

 Hoàng T. Hải Thanh

Phó Chủ tịch

 

0123.809.5751

 

 

ĐOÀN TNCS HCM

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 Nguyễn Thị Lê

Bí thư­

3.861.459

0986.878.884

2

Nguyễn Trung Dũng

Phó Bí th­ư

 

0978.627.400

3

Nguyễn Tâm Bình

Phó Bí thư­

 

01673.643.346

 

 

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Thái Viết Dũng

Chủ tịch

3.861.475

  0912.363.695

 2

Nguyễn Xuân Vinh

Phó Chủ tịch

 

0977.611.158

 3

Đinh Thanh Trang

Phó Chủ tịch

 

0913.059.421

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Nam

Chủ tịch

3.611.054

0982.056.320

  2

Nguyễn Hoàng Sơn

Phó Chủ tịch

 

   0913.099.350

3

Đặng Bá Lĩnh

Phó Chủ tịch

 

0973.646.709

 

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

 

Chủ tịch

3.861.539

 

2

Lê Thị Thùy Dư­ơng

Q. Chủ tịch

 

0982.127.275

3

Nguyễn Thị Xuân

Phó Chủ tịch

 

0982.009.980

 

 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Trần Thị Ánh Tuyết

Chủ tịch

 

0947.228.871

2

 Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

3.861.361

0948.462.323

 

HỘI NGƯỜI MÙ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Thơ

Chủ tịch

3.861.510

0977.927.907

2

Nguyễn Duy Tùng

Phó Chủ tịch

 

01656.789.123

 

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Xuân Giao

Chủ tịch

3.861.225

0989.662.994

2

Phạm Đình Thuận

Phó Chủ tịch

3.614.228

0914.401.305

 


 

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG NGHI LỘC

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Sơn

Giám đốc

3.861.119

0913.274.789

2

Nguyễn Văn Hiệp

Phó Giám đốc

3.861.209

0915.771.188

BƯU ĐIỆN NGHI LỘC

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Xuân Thân

Giám đốc

3.861.121

0888.356.999

2

Nguyễn Viết Trường

Phó Giám đốc

 

0888.565.777

 

 

ĐIỆN LỰC NGHI LỘC

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phùng Bá Trung

Tr­ưởng chi nhánh

 

0968.65.68.68

2

Đặng Thị Hiền

Phó Chi nhánh

 

0962.348.888

3

Nguyễn Xuân Hùng

Phó Chi nhánh

 

0968.752.999

4

Trực ban

 

8.921.868

 

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KTKT

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Phạm Xuân Hồng

Giám đốc

3.611.848

0917.303.919

2

Lương Anh Tuấn

Phó Giám đốc

 

    0948.247.368

 


TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Võ Văn Ân

Hiệu trư­ởng

6.553.567

0915.407.408

2

Đặng Viết  Cư­ờng

Hiệu phó

 

0983.103.858

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY TRINH

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Hoàng Thị Kim Liên

Hiệu trư­ởng

3.614.037

0985.522.203

2

Phạm Tr­ường Giang

Hiệu Phó

 

0914.377.387

3

Đặng Thái Bình

Hiệu phó

 

0912.257.831

4

Phạm Đức Hùng

Hiệu phó

 

0913.458.219

 

 

 

 

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 2

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đặng Khắc Bình

Hiệu trư­ởng

3.612.772

0946.253.550

2

Đặng Quốc Chi

Hiệu phó

 

0986.790.655

3

Cao Đức Tài

Hiệu phó

 

0982.870.555

 

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 3

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Võ Thanh Hoa

Hiệu tr­ưởng

3.860.979

0987.099.459

2

Nguyễn Công Trị

Hiệu phó

 

0989.136.454

3

Hoàng Kim Thạch

Hiệu phó

 

0989.243.623

 


TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Phương

Hiệu trư­ởng

 

0913.797.838

2

Nguyễn T. Thanh Nhàn

Hiệu phó

 

01695.821.922

3

Phùng Quốc Hư­ng

Hiệu phó

 

01238.182.666

 

TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 5

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Đặng  Đình Kỳ

Hiệu trư­ởng

3.612.027

0918.307.313

2

Hoàng Văn

Hiệu phó

 

 

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỨC TỰ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Thị Vân

Hiệu trư­ởng

3.861.418

0945.543.344

3