www.nghiloc.nghean.gov.vn
 
giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
Skip portletPortlet Menu
 
Skip portletPortlet Menu
 
Skip portletPortlet Menu
Tin tức sự kiện
 
 
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin liên hệ (31/07/2013 04:36 PM)

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC

Chịu trách nhiệm nội dung : Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở : K4 Thị trấn Nghi lộc - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại : (038) 3 861 284 - Email : nghiloc@nghean.gov.vn

  

 

THÔNG TIN

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Nghi Lộc

(Kèm theo Quyết đinh số  236/QĐ-UBND ngày 17  tháng 02 năm 2016

của UBND huyện Nghi Lộc)

 

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại liên lạc

Địa chỉ Email

Ghi chú

Trần Thị Ánh Tuyết

Phó Chủ tịch UBND huyện, phụ trách Khối văn-xã.

 

0383.861.225

tuyettta@nghiloc.nghean.gov.vn

 

 

 

 

DANH SÁCH

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND các xã, Thị trấn

(Tổng hợp theo Quyết định cử người phát ngôn của các xã, Thị trấn)

 

TT

Tên xã

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại liên lạc

Địa chỉ Email

 

1.

Nghi Lâm

Phan Văn Hiếu

Chủ tịch UBND xã

0975 448 948

 

 


2.

Nghi Văn

Trần Văn Sao

Chủ tịch UBND xã

0988.973.900

transaov@gmail.com


3.

Nghi Kiều

Hoàng Đình Phương

Chủ tịch UBND xã

0968 006 972

 

 

4.

Nghi Công N

Ngô Trí Chính

Chủ tịch UBND xã

0981437349

ngotrichinh1975@gmail.com

 

5.

Nghi Công B

Nguyễn Văn Lý

Chủ tịch UBND xã

0987 492 005

 

 

6.

Nghi Mỹ

Hoàng Đức Trì

Chủ tịch UBND xã

0979757271

 

 

7.

Nghi Hưng

Nguyễn Hải Hậu

Chủ tịch UBND xã

0912 210 597

vanphongnghihung@gmail.com

 

8.

Nghi Phương

Nguyễn Trọng Tạo

Chủ tịch UBND xã

0918293668

 


9.

Nghi Đồng

Đậu Thị Loan

Chủ tịch UBND xã

0914 401 258

dauloank41@gmail.com


10.

Nghi Thuận

Lê Xuân Lộc

Chủ tịch UBND xã

0987 717 469


 

11.

Nghi Diên

Nguyễn Đức Sơn

Chủ tịch UBND xã

0974 980 445

 

 

12.

Nghi Vạn

Thái Doãn Sỹ

Chủ tịch UBND xã

0915373558

thaidoansy.ctubnv@gmail.com


13.

Nghi Long

Nguyễn Đình Dũng

Chủ tịch UBND xã

0979 3360560

 

 

14.

Nghi Trung

Võ Trọng Tĩnh

Chủ tịch UBND xã

0983 357 577

 

 

15.

TT Quán Hành

Đặng Khắc Bình

Chủ tịch UBND xã

0904 592 555

 

 

16.

Nghi Thịnh

Lê Văn Lưu

Chủ tịch UBND xã

0913 355 685

 

 

17.

Nghi Xá

Phùng Mạnh Hồng

Chủ tịch UBND xã

0983 442 617

 

 

18.

Nghi Khánh

Nguyễn Đình Thành

Chủ tịch UBND xã

01238 544 777

 

 

19.

Nghi Yên

Trần Công Thành

Chủ tịch UBND xã

0904 110 438

 

 

20.

Nghi Tiến

Trần Công Oanh

Chủ tịch UBND xã

0166 5060 056

 

 

21.

Nghi Thiết

Bùi Văn Thành

Chủ tịch UBND xã

0902 065 405

 

 

22.

Nghi Quang

Nguyễn Đình Thanh

Chủ tịch UBND xã

0902 317 460

 

 

23.

Nghi Trường

Nguyễn Đình Thống

Chủ tịch UBND xã

0983 845 767

 

 

24.

Nghi Thạch

Nguyễn Đình Nhân

Chủ tịch UBND xã

0914 735 904

nguyendinhnhan59@gmail.com25.

Nghi Thái

Đặng Văn Phương

Chủ tịch UBND xã

0913 542 851

 

 

26.

Nghi Phong

Nguyễn Đình Hải

Chủ tịch UBND xã

0915 130 347

 

 

27.

Phúc Thọ

Lê Xuân Lới

Chủ tịch UBND xã

0947881902


 

28.

Nghi Xuân

Phạm Ngọc Duyên

Chủ tịch UBND xã

0912.411632

phamngocduyen1964@gmail.com29.

Nghi Hoa

Nguyễn Văn Hương

Chủ tịch UBND xã

0914.507.609

 

 

30.

Nghi Hợp

Nguyễn Mạnh Hà

Chủ tịch UBND xã

01657.639.468

manhhanghihop@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 |