giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch công tác tuần thứ 25 (12/06/2017 06:17 PM)

HĐND-UBND huyện

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

 

Tuần 25 - Từ ngày 12/6 đến ngày 18/6/2017

Thời gian

Nội dung

Chủ trì, tham gia

Địa điểm

 

Buổi sáng

HN triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 01 Tỉnh ủy; Đề án 02,03 Huyện ủy

Đ/c Dũng

PH Số 3-HU

 

 

Ngày tiếp dân định kỳ

Đ/c Thọ

Phòng tiếp dân

 

 

Làm việc với Phòng VHTT

Đ/c Tuyết

PH Số 2-UBND

Thứ hai 12/6

 

TT HĐND huyện khảo sát 1 số nội dung liên quan đến KNCT

TT HĐND

Cơ sở

 

Buổi chiều

Làm việc với Nghi Công Nam về kết quả công tác thanh tra

 Đ/c Dũng, đ/c Hải

PH Số 2-UBND

 

 

Tổng duyệt chương trình về diễn đàn trẻ em

Đ/c Tuyết

HTTT

 

 

Làm việc với Nghi Thiết về bảo vệ thi công

Đ/c Thọ

PH Số 1-UBND

Thứ ba 13/6

Buổi sáng

Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với xã Nghi Long

Đ/c Dũng

PH Nghi Long

 

Làm việc với BCĐ giải tỏa hành lang ATGT TT Quán Hành, Nghi Trung

Đ/c Thọ

Tại các xã

 

CN: Cất bốc về Nghĩa trang LS huyện 1 số hài cốt liệt sỹ

Đ/c Tuyết

NTLS

Buổi chiều

TT HĐND huyện khảo sát 1 số nội dung liên quan đến KNCT

TT HĐND

Cơ sở

 

 

Họp Ban chỉ đạo xử lý một số vấn đề về tôn giáo

Đ/c Dũng, đ/c Hải

PH Số 1-HU

 

 

Bảo vệ thi công đường N5 nối Hòa Sơn tại Nghi Kiều

Đ/c Thọ

Nghi Kiều

 

 

UBKT Đảng ủy cơ quan làm việc với 1 số Chi bộ

Đ/c Hiền

PH Số 2-UBND

Thứ tư 14/6                                                                                     

Buổi sáng

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Nghi Thiết

Đ/c Lam, đ/c Thọ

Nghi Thiết

 

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Nghi Công Bắc

LĐ HĐND, Đ/c Tuyết

 NCB

 

Làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đ/c Dũng, đ/c Hải

PH Số 2-UBND

Buổi chiều

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Nghi Thuận

LĐ HĐND, Đ/c Thọ

Nghi Thuận

 

 

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Nghi Trường

Đ/c Hiền, đ/c Hải

Nghi Trường

 

 

14h00': Họp liên quan đến dự án Tổ hợp sản xuất vật liệu xây dựng Trung Đô

Đ/c Dũng

VP UBND tỉnh

Thứ năm 15/6                                                                                    

Buổi sáng

Thường trực Huyện ủy giao ban với MTTQ và các đoàn thể huyện

Đ/c Dũng

PH Số 2-HU

 

Làm việc với Nghi Hoa, Nghi Diên về quản lý đất đai TG

Đ/c Hải

PH Số 2-UBND

 

Làm việc với xã Nghi Thuận, Nghi Hoa về kênh tiêu Nghi Hoa đi Nghi Thuận

Đ/c Thọ

PH Số 1-UBND

Buổi chiều

Họp triển khai nhiệm vụ diễn tập

Đ/c Dũng

BCH QS huyện

 

 

Kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp

Đ/c Thọ

Cơ sở

 

 

Kiểm tra xử lý, đôn đốc tiến độ GPMB các dự án

Đ/c Hải

Cơ sở

Thứ sáu 16/6

Buổi sáng

Thường trực Huyện ủy làm việc tập thể

Đ/c Dũng

PH Số 1-HU

 

Làm việc với BCĐ giải tỏa hành lang ATGT Nghi Xá, Nghi Quang

Đ/c Thọ

Tại các xã

 

Làm việc với Nghi Thạch về cấp đổi GCN

Đ/c Hải

PH Nghi Thạch

 

Diễn đàn trẻ em phòng chống xâm hại tình dục

Đ/c Tuyết

HTTT

Buổi chiều

Giao ban Chánh, PCT UBND huyện định kỳ tháng 6

LĐ UBND

PH Số 2-UBND

Thứ bảy 17/6

Cả ngày

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Trực cơ quan

Đ/c Thọ, NN, KT-HT

Tại cơ quan

Chủ nhật 18/6

Cả ngày

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

 

Trực cơ quan

Đ/c Tuyết, LĐTB, VH

Tại cơ quan

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
LỊCH CÔNG TÁC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu