image banner
Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể:

      * Ủy ban MTTQ huyện:

1. Ông: Hồ Nam - Chủ tịch

- ĐT: 02383.861.522

- Email:

2. Ông:                           - Phó Chủ tịch.

- ĐT: 02383.861.522

- Email:

3. Ông: Đậu Khắc Thân - Phó Chủ tịch.

- ĐT: 02383.861.522

- Email:

      * Hội Nông dân huyện:

1. Ông: Thái Viết Dũng - Chủ tịch

- ĐT: 02383.861.475

- Email:

2. Bà: Lê Thị Bình - Phó Chủ tịch.

- ĐT: 02383.861.475

- Email:

      * Hội Cựu chiến binh huyện:

1. Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch

- ĐT: 02383.611.054

- Email:

2. Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Chủ tịch.

- ĐT: 02383.611.054

- Email:

      * Hội Liên hiệp phụ nữ huyện:

1. Bà: Ngô Thị Thanh Xuân-  Chủ tịch.

- ĐT: 02383.861.539

- Email:

2. Bà:  Lê Thị Khánh Ly   - Phó Chủ tịch.

- ĐT: 02383.861.539

- Email:

      * Huyện đoàn:

1.   Ông: Nguyễn Đức Lộc                - Bí thư.

- ĐT: 0912627636

- Email:

2. Ông: Đinh Khánh Hưng - Phó Bí thư.

- ĐT: 0984288242

- Email:

BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • Hội CCB Nghi Lộc thực hiện có hiệu quả của các chính sách hoạt động cho hội viên
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện
Trụ sở: K4 thị trấn Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 038.3 8610284 - Email: nghiloc@nghean.gov.vn