image banner
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghi Lộc - 60 năm một chặng đường vẻ vang.


Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh công bố Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (Viện KSND), ngành KSND chính thức được thành lập. Đồng chí Hoàng Quốc Việt được cử giữ chức vụ Viện trưởng đầu tiên của Ngành. Hiến pháp năm 1959 và Luật Tổ chức Viện KSND năm 1960 đã quy định: "Viện kiểm sát nhân dân có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố Nhà nước, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất". Với chức năng đó, Viện KSND trở thành công cụ quan trọng của Đảng và Nhà nước trong việc đảm bảo pháp chế thống nhất, đấu tranh chống và phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Trên cơ sở đó, Viện KSND tỉnh Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 01 ngày 01/01/1961 của Viện trưởng Viện KSND tối cao, Viện KSND huyện Nghi Lộc cũng được thành lập trong thời gian này.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, của Viện KSND tối cao, của Viện KSND tỉnh Nghệ An, sự giám sát thường xuyên của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ban, ngành địa phương, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, các thế hệ cán bộ, Kiểm sát viên Viện KSND huyện Nghi Lộc đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong việc giữ vững sự ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt cho công cuộc đổi mới, phát triển quê hương, đất nước.

Thời kỳ đầu thành lập, với chức năng, nhiệm vụ hoàn toàn mới mẻ, trình độ nghiệp vụ kiểm sát còn sơ khai, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cuộc sống, vừa làm vừa học, vừa đúc rút kinh nghiệm. Hoạt động công tác kiểm sát chủ yếu theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương, trọng điểm là kiểm sát việc tiếp nhận, quản lý, phân phối hàng hoá do các nước viện trợ và nghĩa vụ lương thực của HTX nông nghiệp, nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước, bảo mật, phòng gian. Kết quả công tác kiểm sát đã góp phần tích cực đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự trị an thời kỳ đầu của công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng quan hệ sản xuất mới ở Miền Bắc.

Ngày 05/8/1964, đế quốc Mỹ leo thang đánh phá Miền Bắc nhằm ngăn chặn sự chi viện sức người, sức của từ Miền Bắc vào Miền Nam. Địa bàn huyện Nghi Lộc với diện tích rộng lớn, gồm 38 xã, thị trấn thường xuyên bị không quân Mỹ đánh phá tại các vùng hiểm yếu, các mục tiêu quân sự, dân sinh như Cầu Cấm - Kênh Nhà Lê, Cầu Phương Tích, Đồi 20 và các xã vùng biển Cửa Lò, Cửa Hội, sân bay Nghi Liên... Thời bấy giờ, cán bộ các ngành nói chung, ngành Kiểm sát nói riêng chủ yếu đi công tác, làm việc vào ban đêm, phương tiện làm việc đơn sơ, cũ kỹ. Quán triệt và nhận thức sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Viện KSND huyện cùng ngành Kiểm sát Nghệ An đã làm tốt nhiệm vụ“Tăng cường pháp chế và kỷ luật thời chiến, củng cố hậu phương, tích cực chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, tất cả vì Miền Nam thân yêu”. Tập trung kiểm sát công tác phục vụ khám tuyển, giao quân, việc giao nộp nghĩa vụ lương thực, thực phẩm của các HTX xã nông nghiệp, nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nuớc. Phối hợp với UBKT, Thanh tra huyện kiểm sát các Công ty lương thực, Công ty thực phẩm, HTX mua bán huyện để phát hiện và xử lý vi phạm, đề xuất kiến nghị thu hồi hàng trăm tấn lương thực, hàng nghìn đồng (Theo thời giá hồi đó) cho ngân sách Nhà nước; Kiến nghị chấn chỉnh công tác tiếp nhận, quản lý giao nộp lương thực, thực phẩm cho Nhà nước và phân phối chế độ cho cán bộ, viên chức; Đặc biệt, đã chủ động phối hợp cùng các ngành Công an, Tòa án tập trung phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự xâm phạm chính sách hậu phương quân đội, tội trốn thuế, chống thuế, tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa, tội nấu rượu trái phép..., đã góp phần tích cực, quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Bình quân hàng năm đơn vị Thực hành quyền công tố và kiểm sát khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử từ 25 đến 30 vụ án hình sự.

Sau đại thắng Mùa xuân 1975 thống nhất đất nước, dưới sự chỉ đạo của Viện KSND cấp trên và Cấp ủy địa phương, Viện KSND huyện Nghi Lộc đã nắm vững quan điểm pháp chế xã hội chủ nghĩa, tích cực phục vụ việc thiết lập, củng cố trật tự quản lý kinh tế xã hội, nhất là trong lĩnh vực phân phối giao thông; đấu tranh chống các hoạt động vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, bảo vệ các nguyên tắc và qui định của pháp luật; đấu tranh với những quan điểm sai trái, kiên quyết xử lý các hành vi xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, tham ô, cố ý làm trái chế độ, chính sách Nhà nước, đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép… Thông qua công tác kiểm sát đã chủ động đề xuất với Cấp ủy, Chính quyền địa phương mở nhiều hội nghị pháp chế để kiểm điểm việc chấp hành pháp luật. Qua đó, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong cán bộ, lãnh đạo các cấp, các ngành, tăng cường pháp chế tại địa phương.

Trong những năm đổi mới và cải cách tư pháp, Viện KSND huyện Nghi Lộc đã quán triệt quan điểm đổi mới toàn diện và các nhiệm vụ cải cách tư pháp, bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, các Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao, nhất là Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, các Nghị quyết 37, 63, 96 của Quốc hội (Khóa 13), Nghị Quyết 96 Quốc hội (Khóa 14). Đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, các mặt công tác.

Chất lượng công tác Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp được ngày càng được nâng cao, đã làm tốt việc chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, chấn chỉnh nhiều vi phạm trong hoạt động tư pháp bằng các phương thức yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị; Hầu hết các chỉ tiêu công tác hàng năm đều đạt và vượt so với yêu cầu của Quốc hội, của Ngành và Kế hoạch công tác đề ra; Kỷ luật, kỷ cương được giữ vững, tăng cường; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành đạt nhiều kết quả tích cực; Chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từ những ngày đầu thành lập, đơn vị chỉ có 02 cán bộ, giai đoạn kháng chiến chống Mỹ và hòa bình lập lại có từ 4-6 cán bộ, đến nay đơn vị đã có 14 cán bộ Kiểm sát viên, 100% có trình độ đại học, trung cấp lý luận chính trị, cao cấp lý luận chính trị 03, chi bộ có 13 đảng viên; Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc không ngừng được tăng cường, đảm bảo các điều kiện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong thời kỳ đổi mới.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Viện KSND huyện Nghi Lộc luôn giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy Đảng, Chính quyền, đề cao sự phối hợp giữa các ban, ngành, đặc biệt là các cơ quan nội chính, các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt nhiều vấn đề, lĩnh vực trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, nhất là việc tham mưu với cấp ủy ban hành nhiều Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Với 60 năm xây dựng và phát triển, trong các lĩnh vực công tác, Viện KSND huyện Nghi Lộc bằng nỗ lực lao động và sự đổi mới, sáng tạo bền bỉ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Ngành và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương; Đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, bảo vệ pháp chế, đảm bảo quyền tự do dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Đã được Ngành cấp trên, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành địa phương và nhân dân ghi nhận, tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua như nhiều năm được công nhận là Tổ lao động XHCN, đơn vị suất sắc, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối của ngành Kiểm sát, đơn vị Văn hóa...


Lễ ký kết quy chế phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm giữa Viện KSND và Công an huyện - Tháng 8/2006


Một buổi tiếp công dân tại trụ sở Viện KSND huyện

Trụ sở Viện KSND huyện Nghi Lộc hiện nay


Tập thể cán bộ, công chức, người lao động Viện KSND huyện hiện nay

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành KSND, của đơn vị trong 60 năm qua, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên luôn tự hào về những thành quả đã đạt được và nguyện luôn đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, vươn lên; Luôn đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của của tổ chức Đảng; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ do Quốc hội và Ngành giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại địa phương; Xây dựng chi bộ, cơ quan, các đoàn thể vững mạnh toàn diện, góp phần tích cực trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách tư pháp trong thời gian tới, xứng đáng với 10 chữ vàng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho ngành Kiểm sát nhân dân: “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”.

Doãn Thị Ánh Tuyết, Trần Hoàng Thắng

Viện KSND huyện Nghi Lộc

BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • Hội CCB Nghi Lộc thực hiện có hiệu quả của các chính sách hoạt động cho hội viên
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện
Trụ sở: K4 thị trấn Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 038.3 8610284 - Email: nghiloc@nghean.gov.vn