image banner
Nghi Lộc: Tập trung cao cho công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Nghi Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTGHU ngày 01/02/2021, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 04/2/2021 về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các văn bản đã được triển khai kịp thời đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp huyện và UBND 29 xã, thị trấn. Cán bộ Phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT huyện tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyên truyền trên địa bàn toàn huyện. Trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện, các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể hóa các nhiệm vụ tuyên truyền tại cơ sở; phân công các tổ chức, cá nhân phụ trách các nội dung cụ thể để thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử.

Kết quả, trong Đợt 1 (Từ tháng 01/2021 đến cao điểm tháng 4/2021), trên địa bàn huyện đã tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, như: Đăng khẩu hiệu tuyên truyền, Kế hoạch tuyên truyền trên Cồng TTĐT huyện; Hệ thống truyền thanh huyện, xã, Cổng TTĐT đăng tải kịp thời các tin bài về các hội nghị hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND, tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu HĐND; Trung tâm VHTT-TT huyện đã biên tập 02 file âm thanh hỏi đáp các nội dung về cuộc bầu cử để phát thường xuyên trên hệ thống truyền thanh huyện, xã, tiếp phát thường xuyên các nội dung tuyên truyền bầu cử của đài cấp trên…Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, Thị trấn đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát, tháo dỡ các panô, băng rôn, cờ, áp phích đã hết thời hạn tuyên truyền, hoặc hư hỏng. 100% xã, thị trấn đã triển khai dựng các cụm cổ động tấm lớn, bảng biển, băng rôn tuyên truyền bầu cử.


Tuyên truyền cổ động trực quan tại xã Nghi Yên

Tuyên truyền cổ động trực quan tại xã Nghi HưngDựng bảng cổ động tấm lớn tại xã Khánh Hợp

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trên địa bàn huyện đã tạo ra không khí phấn khởi, nô nức trong toàn dân hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức, phong phú, đa dạng, hiệu quả trên địa bàn toàn huyện theo Kế hoạch tuyên truyền đã ban hành.

Đình Dương

Phòng VHTT huyện

BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • Hội CCB Nghi Lộc thực hiện có hiệu quả của các chính sách hoạt động cho hội viên
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện
Trụ sở: K4 thị trấn Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 038.3 8610284 - Email: nghiloc@nghean.gov.vn