image banner
Thông báo về việc tiếp nhận công chức Liên đoàn Lao động cấp huyện năm 2021.

      LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  TỈNH NGHỆ AN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN  NGHI LỘC                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Số: 159/BC- LĐLĐ                                           Nghi Lộc, ngày 01 tháng 12 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v tiếp nhận công chức

                                                                             

Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-ĐĐ, ngày 12/11/2021 của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về tiếp nhận công chức Liên đoàn Lao động cấp huyện năm 2021. Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc thông báo tiếp nhận công chức về làm việc tại cơ quan Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc, cụ thể như sau:

I. Vị trí việc làm, số lượng cần tiếp nhận:

- Số lượng: 1 người,

- Vị trí việc làm: Chuyên viên công tác công đoàn.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn:

1. Quy định chung: Theo khoản 1,2,3 Điều 23, Mục 5 Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tuyển dụng, tiếp nhận, điều động công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Nghệ An.

2. Quy định cụ thể:

- Trình độ chuyên môn: Phải có trình độ đại học trở lên;

- Trình độ lý luận chính trị: Phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên;

- Có đủ 5 năm công tác trở lên (Không kể thời gian tập sự);

- Giới tính: Nam;

- Ưu tiên: Người được tiếp nhận, phải có kinh nghiệm hoạt động công đoàn từ cơ sở.

III. Hình thức tiếp nhận:

Liên đoàn Lao động huyện tổ chức xét tuyển theo quy định.

IV. Hồ sơ đăng ký tiếp nhận:

Hồ sơ của người tiếp nhận vào làm công chức, theo mẫu quy định tại Điều 24, Mục 5 Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

V. Thời gian nhận hồ sơ:

Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc nhận hồ sơ tiếp nhận từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 15/12/2021 (trong giờ hành chính các ngày làm việc). Hồ sơ nộp tại cơ quan Liên đoàn Lao động  huyện Nghi Lộc (Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ trực tiếp: Cơ quan Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc. Điện thoại: 0913.047.972  hoặc 0967.738.799.

            Liên đoàn Lao động  huyện Nghi Lộc thông báo cho các đối tượng được biết, để liên hệ nộp hồ sơ đăng ký tiếp nhận./.

Nơi nhận:                                                                                              TM. BAN THƯỜNG VỤ 

- Cổng thông tin điện tử  huyện nghi lộc ( thông báo);                         CHỦ TỊCH

- Thường trực LĐLĐ tỉnh (Chỉ đạo);                                                                    

- Lưu.                                                                                                              đã ký)

                                                                                                                   Phan Văn Sâm          

 

BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • Hội CCB Nghi Lộc thực hiện có hiệu quả của các chính sách hoạt động cho hội viên
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện
Trụ sở: K4 thị trấn Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 038.3 8610284 - Email: nghiloc@nghean.gov.vn