image banner
Nghi Lộc: Quan tâm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất vụ đông xuân.

Vụ đông xuân năm 2022, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do giá cả phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao, tình hình sâu bệnh và nạn chuột phá hoại mùa màng... UBND Huyện đã có nhiều biện pháp chỉ đạo, hỗ trợ người dân.

Khó khăn do giá cả phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao

Thời gian qua, giá cả phân bón, vật tư nông nghiệp trên thị trường cả nước tăng cao gây ra nhiều khó khăn cho nông dân. Trước tình hình đó, trong thẩm quyền và điều kiện cho phép, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ngành, các xã, thị trấn hướng dẫn người dân thực hiện biện pháp canh tác cân đối, bón phân hoá học với lượng bón, số lần bón vừa đủ, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ và hỗ trợ, khuyến khích sử dụng các chế phẩm sinh học để tái chế, tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, chăn nuôi, các chất thải hữu cơ làm phân bón (Nội dung chỉ đạo định hướng, khuyến cáo tại Công văn số 661/UBND.NN, ngày 24/3/2022 của UBND huyện và quán triệt thông qua các cuộc họp, hội nghị). Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ngành, UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo thẩm quyền (Nội dung chỉ đạo tại Công văn số 323/UBND.NN, ngày 17/2/2022 của UBND huyện).

Nạn chuột phá hoại các loại cây trồng

Trước tình trạng nạn chuột phá hoại các loại cây trồng, ngày 17/2/2022 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND để chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp diệt chuột đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn toàn huyện. Thực hiện kế hoạch của huyện, nhiều địa phương đã tổ chức diệt chuột đồng loạt, có hiệu quả, đảm bảo an toàn.

Về thực hiện hỗ trợ: Trong vụ Xuân 2022, UBND huyện đã  trích ngân sách cấp kính phí hỗ trợ các xã, thị trấn mua  9.244,9 kg thuốc diệt chuột để tiến hành diệt chuột đồng loạt trên địa bàn toàn huyện.

Công tác chỉ đạo phòng, trừ sâu bệnh.

Vụ Xuân 2022, thời tiết diễn biết bất thường, khi giai đoạn lúa ôm đòng thì gặp thời tiết gió mùa, mưa phùn kéo dài; mặt khác do thói quen canh tác, chăm sóc cây trồng một số nơi chưa đảm bảo cân đối (bón nhiều đạm) dẫn đến một số diện tích cây trồng bị các loại sâu bệnh gây hại. Cụ thể: bệnh khô đầu lá (130 ha), bạc lá vi khuẩn (930 ha), đạo ôn lá (261,2 ha), đạo ôn cổ bông (81,6 ha), đen lép hạt (310 ha)… ở cây lúa; bệnh lở cổ rễ (44,5 ha) ở cây lạc. Trong đó có 40 ha lúa ở xã Nghi Quang và một số diện tích lúa, ngô, lạc ở các xã Nghi Long, Nghi Hoa, Nghi Thuận, Khánh Hợp, Quán Hành, Nghi Trung...

Anh-tin-bai

Lãnh đạo huyện thăm đồng, chỉ đạo sản xuất

Trước tình hình diễn biến phức tạp của sâu bệnh, UBND huyện đã chỉ đạo phòng NN&PTNT, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh:

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: UBND huyện đã ban hành 01 công điện, 02 kế hoạch, 04 công văn chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp đã ban hành 01 hướng dẫn, 06 thông báo về dự tính, dự báo, thông báo tình hình sâu bệnh và hướng dẫn, khuyến cáo các biện pháp phòng, trừ kịp thời theo từng thời kỳ sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Về công tác tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh: Ngay từ đầu vụ sản xuất, UBND huyện, Trung tâm DVNN, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức 41 lớp tập huấn hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh. UBND các xã, thị trấn đã tổ chức 53 đợt thăm đồng kiểm tra tình hình và hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh.

Về hoạt động kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở: UBND huyện đã ban hành quyết định phân công cán bộ chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh ở 29 xã, thị trấn. Trung tâm Dich vụ Nông nghiệp phân công cán bộ theo dõi, chỉ đạo, hưỡng dẫn việc phát hiện, thực hiện phòng trừ sâu bệnh tại từng xã, thị trấn. Khi có các đối tượng sâu bệnh xuất hiện, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, phòng NN&PTNT đã kịp thời xuống đồng ruộng để kiểm tra xác định đối tượng sâu bệnh gây hại, mức độ gây hại và chỉ đạo, hướng dẫn biện pháp phòng, trừ.

Anh-tin-bai

Nông dân thu hoạch lúa

Như vậy, hoạt động dự tính, dự báo, phát hiện và chỉ đạo, hướng dẫn phòng từ sâu bệnh của các phòng ngành cấp huyện và một số đơn vị cấp xã thực hiện khá tốt, kịp thời và hiệu quả.

Tuy nhiên, do diễn biến thời tiết phức tạp, khó lường; công tác chỉ đạo, triển khai ở một số cơ sở chưa thực sự tốt, kịp thời; một số người dân thực hiện biện pháp canh tác chưa phù hợp, thiếu cân đối… cho nên vẫn còn một số diện tích khá lớn bị nhiễm các loại sâu bệnh, ảnh hướng đến năng suất, sản lượng, chất lượng nông sản và thu nhập của người dân.

Thời gian tới UBND huyện sẽ quyết liệt, triệt để hơn trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh để giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra.

 

Minh Đức

 

BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • Hội CCB Nghi Lộc thực hiện có hiệu quả của các chính sách hoạt động cho hội viên
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện
Trụ sở: K4 thị trấn Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 038.3 8610284 - Email: nghiloc@nghean.gov.vn