image banner
Cơ cấu tổ chức Huyện ủy

* HUYỆN ỦY

1. Thường trực Huyện ủy:

Anh-tin-bai

2. Các Ban xây dựng Đảng, VP Huyện ủy.
2.1. Văn phòng Huyện ủy.

* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
* Ban lãnh đạo:
- Ông: Nguyễn Đăng Đức – Chánh văn phòng
  Điện thoại: 02383.861.850.
Email:

- Ông: Lê Văn Nam - Phó Chánh Văn phòng
  Điện thoại: 02383.861.850

  Email:

- Ông: Nguyễn Trung Dũng - Phó Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0912937117

  Email:

2.2. Ban Tổ chức Huyện ủy.
* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
* Ban lãnh đạo:
- Ông: Nguyễn Ngọc Biên  – Trưởng ban.

  Điện thoại: 02383.861.980.
Email:
- Bà: Đinh Thị Hạnh - Phó Trưởng ban.
  Điện thoại: 02383.613.223.
  Email:

 

2.3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
* Ban lãnh đạo:
- Ông: Nguyễn Tiến Cường – Trưởng ban.
  Điện thoại: 02383.611.522.
Email:
- Ông: Nguyễn Đình Nam - Phó Trưởng ban.
  Điện thoại: 02383.613.222.
  Email:
- Ông: Nguyễn Cảnh Thi - Phó Trưởng ban.
  Điện thoại:
  Email:

2.4. Ban Dân vận Huyện ủy.
* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
* Ban lãnh đạo:
- Ông: Hồ Nam  – Trưởng ban.
  Điện thoại: 02383.611.541.
Email:

- Ông: Đồng Bính Định - Phó Trưởng ban.
  Điện thoại:

  Email:

 

2.5. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy.
* Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
* Ban lãnh đạo:
- Bà: Bùi Quang Vinh – Chủ nhiệm.
  Điện thoại: 02383.861.709.
Email:

- Ông: Đinh Thanh Trang - Phó chủ nhiệm.
  Điện thoại:

  Email:

 

 

DANH SÁCH

Ban Thường vụ khoá XXIX , nhiệm kỳ 2020 - 2025

.----

Anh-tin-bai

 

DANH SÁCH

Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khoá XXIX , nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Anh-tin-bai

BẢN ĐỒ HUYỆN NGHI LỘC
image

Tin tức
  • Hội CCB Nghi Lộc thực hiện có hiệu quả của các chính sách hoạt động cho hội viên
1 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGHI LỘC
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND Huyện
Trụ sở: K4 thị trấn Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 038.3 8610284 - Email: nghiloc@nghean.gov.vn